Columbus Förlag drivs av 
     och  
Carola Stuart,                   Rolf Ellnebrand                                       Thea
carola.stuart@columbusforlag.se, rolf.ellnebrand@columbusforlag.se
070-3088964, respektive 070-6242385

Vi har erfarenhet som förläggare för fack- och akademisk litteratur på Norstedts och som förlagschef på Natur och Kultur/Fakta.
  Utgivningen rör sig obesvärat mellan olika områden. Erfarenheten syns även i våra marknadsföringsmetoder. Vi är alltid nyfikna så välkommen in att leta eller ta kontakt för nya idéer.
  Vår adress är: Columbus Förlag AB, Segelvägen 28, 134 40 Gustavsberg, www.columbusforlag.se
Orgnr 556699-4785, plusgirokonto 447288-2, bankgiro 5847-5187, momsregnr SE556699478501. Nyheter 2020


 
Strålande recension av "Gustavsbergsboken"

”På ett föredömligt sätt redovisas byggnaders, gators och skulpturers historia, om livet i stort och smått, om alla de kända personer som gav Gustavsberg världsrykte.”

”Författarna berättar medryckande om den enorma expansion som KF stod för: fabriken för sanitetsporslin, de vackra vardagsföremålen (Berså, Blå Blom, Ribb), de tuffa faluröda funkisvillorna i Höjdhagen (1937–42) de första radhusen till fabriksanställda. ´Gustavsberg hamnade mitt i prick, blev ett samhälle i tiden´…”

”De avsnitt som bäst etsar sig fast är berättelserna från f.d. anställda i fabrikerna, som t.ex. Anne-Lie Petterssons intensiva skildring av livet i Hushållsporslinsfabriken: ´Fjorton minuter över sju stämplar jag in, den torra värmen omger mig, ljusrörsbelysningen i taket ger ett kallt sken. Ett tunt dammlager ligger på golv och bänkar trots att golvet spolas varje dag´.”

Så skriver Per Göthlin i en omfattande recension av Gustavsberg som försvann – och kom igen i Skärgården nr 102 okt 2020.


Samarbeten stärker populär och angelägen utgivning
I Gustavsberg samspelar vi med Gustavsbergs Vänner och Porslinsmuseets Vänner och genomför gemensamma aktiviteter inklusive guidade visningar som kompletterar boken Gustavsberg som försvann – och kom igen.


I samarbete med Magelungen AB fortsätter vi utveckla boken Hemmasittare och vägen tillbaka och tillsammans med Säkerhetsakademien böcker för att minska hot- och våld för att i stället öka säkerheten i skolor och på andra arbetsplatser.

Med Mera Flax – Samhälle, värderingar och språk
fortsätter vi vår satsning på att hjälpa till med integreringen av nyanlända. Boken används på språkkaféer och språkkurser som bibliotek, Röda korset, Svenska kyrkan, studieförbund, folkhögskolor och många andra anordnar. Mera Flax är uppföljaren till Flax – En flygande start till språk och kultur i Sverige.Kreativ grammatikundervisning är namnet på en populär bok i svensk grammatikundervisning för blivande grundlärare. Målet för den närmaste tiden är att ännu fler universitet väljer att lägga in den på kurslistorna.


Nyheter 2019


”Välskriven guide”

Maria Bennmalm, lektör hos Bibliotekstjänst, BTJ, har recenserat Gustavsberg som försvann - och kom igenoch skriver: 

”Här berättas historien om Gustavsbergs porslinsfabrik från år 1937 då Kooperativa Förbundet tog över ägandet och fram till 2010-talet. Tyngdpunkten ligger på storhetstiden i produktionen, åren 1930–1950. Nio sakkunniga inom området har bidragit med texter, och tanken är att nyinflyttade, historie- och konstintresserade ska kunna använda boken som guide vid promenader i området för att åskådliggöra vad man faktiskt ser av byggnader”. … ”Boken är rikligt illustrerad i färg samt försedd med tecknade kartor över området. Avslutningsvis finns litteratur, bildkällor, webblänkar, person- och sakregister. Boken är utgiven i samarbete med hembygdsföreningen Gustavsbergs vänner, och synliggör hur området lever vidare som centrum för konst, design och konsthantverk, att nya bostäder växer fram och att historien berättas vidare genom gatunamn etc. Gustavsberg som försvann - och kom igen är en välskriven guide till den fysiska miljön runt porslinsfabriken.” 

Recensionen publiceras i BTJ-häftet nr 1, 2020

  I december blir det presentation på bibiblioteket i Gustavsberg.


Gustavsberg kommer igen!

   Under hösten 2019 kommer glädjande besked om Gustavsberg.

Den snart 200-åriga porslinsfabriken räddas. Gustavsberg hamnade också i centrum för konsthantverk när Craft Weekend arrangerades.

Porslinsmuseets ombyggnad blir klar under hösten och öppnar 2020. Och nytänkande företag, som AstaReal, får pris som årets företag i Värmdö. Allt finns med i Gustavsberg som försvann – och kom igen som utkommer i oktober.

Boken är en guldgruva för alla nyinflyttade och en härlig nostalgiresa för den som bott i Gustavsberg sedan lång tid.

Gösta Arvidsson beskriver atmosfären i ett samhälle som inte längre finns och ger oss dessutom en inblick i arbetet i fabriken under storhetstiden, Marianne Landqvist berättar om skatterna på museet, Petter Eklund ger bilder inifrån den spännande konstnärsstudion. Skärgårdssamhället återupplevs genom Rolf Ihre, Anne-Lie Petterson skildrar vardagen i fabriken och Janne Landqvist ger liv åt den okända industridesignen. Den riksintressanta kulturmiljön fångas av kulturantikvarie Lenore Weibull, Andreas Engberg berättar om Höjdhagens arkitektur och Rolf Ellnebrand gör en spaning om det nya Gustavsberg med Porslinskvarteren, Seglarbyn och företagen som tagit över de gamla fabrikslokalerna med ny intressant produktion.


AKTUELLT OCH VIKTIGT ÄMNE

BTJ granskar Skolsäkerhet - en handbok

I BTJ-(Bibliotekstjänst-)häftet nr 14, 2019, recenserar lektör Therese Nordholm boken Skolsäkerhet - en handbok av författaren och experten Hansi Stafbom. Hon skriver:

”I denna handbok för skolsäkerhet ger författaren konkreta råd för att höja säkerhetsnivån och säkerhetsmedvetandet inom skolan. Modellen som presenteras ger strukturer för att utreda, analysera, åtgärda, följa upp samt utvärdera säkerhetsarbetet på en skola. Vi får även läsa om hur man bör agera om någonting trots allt händer, krisstöd och rätten till nödvärn.

Boken fyller sitt syfte, men tyvärr är dess språk och upplägg något svagt, vilket ger ett ordinärt betyg trots ett aktuellt och viktigt ämne. Skolsäkerhet vänder sig till ledare och personal inom skolan. Med i boken finns mallar och checklistor för riskbedömning och säkrare skolmiljö. Bra referensförteckning ingår.

Enligt författaren ligger svenska skolor efter med säkerhetsarbetet jämfört med andra arbetsplatser. Detta trots att trakasserier, våldshandlingar och andra lagbrott är ofta förekommande i skolan”.

Boken Skolsäkerhet - en handbok bör vara angelägen sommarlektyr för skolledare och andra intresserade av skolsäkerhet.Gustavsberg som försvann – och kom igen

tar 1937 som utgångspunkt, det år Kooperativa Förbundet köpte fabriken, marken, bostäder och mycket mer. Guldåldern med konstnärer i toppklass, en nyskapande industridesign av sanitetsporslin och föremål i plast för hemmet under 1960- och 70-talen. Därefter nedgång och successiv förvandling till kulturcentrum med cirka 100 konstnärer med ateljéer i de gamla husen intill de nya bostadskvarteren. De äldre byggnaderna, ja hela miljön runt hamnen är av riksintresse i kraft av sitt kulturhistoriska värde. 

Modern historia utan rötter är inte möjlig. Självklart finns ortens rötter med, men berättad ur ett perspektiv som ger mersmak och vandringslust.

I boken medverkar Gösta Arvidsson, Petter Eklund, Rolf Ellnebrand, Andreas Engberg, Rolf Ihre Marianne Landqvist, Jan Landqvist, Anne-Lie Pettersson, Lenore Weibull och många, många fler via intervjuer och andra bidrag.

Boken ges ut av Columbus Förlag i samarbete med Gustavsbergs Vänner.

Utkommer i höst. För mer information, kontakta carola.stuart@columbusforlag.se, tel 070 308 89 64.


Nu även som e-bok:

Skador inom idrotten

Prevention, behandling och rehabilitering 

av Lars Peterson och Per Renström

Den kallas ofta för ”idrottsskadornas bibel”. Nu finns den även som E-BOK (PDF), på svenska.
Givetvis finns den även som häftad bok i stort format.

Både e-boken och den häftade boken finns att beställas via Bokus, Adlibris m.fl. nätbokhandlare.

Skador inom idrotten, fjärde upplagan, är skriven av två experter med världsrenommé och behandlar på ett begripligt språk tre lika viktiga delar: Prevention, behandling och rehabilitering. "Idrottsskadornas bibel" har denna bok kallats tack vare att den lyckas integrera vetenskaplig forskning och evidens med djup kunskap om praktiska handgrepp i akuta situationer och typiska skador för olika idrottsgrenar. Översatt till ett tiotal språk, senast på kinesiska.

Boken vänder sig till idrottare, tränare, ledare, idrottslärare, fysioterapeuter, läkare, naprapater, sköterskor m fl.

Ur innehållet:
Varför sker skador? Riskfaktorer, både individuella och sådana som finns i omgivningen. Vad händer om man inte är fysiskt aktiv? Specifik kunskap om de flesta internationella idrotter ur risksynpunkt. Grundlig genomgång av hela rörelseapparaten och de skador som kan uppstå. Barn- och ungdomsidrott. Parasport - idrott för personer med funktionsnedsättning. Litteraturtips och ett mycket omfattande register.


Konferens om skolsäkerhet med USA-föreläsare

AJ De Andrea, en av poliserna som kom in i Columbine under pågående angrepp, är en av föreläsarna på en skolsäkerhetskonferens i Uppsala i höst.

Det är Säkerhetsakademien, SSK* och dess chef Hansi Stafbom som ligger bakom konferensen där även Jason Trevino, chef för ett polisdistrikt i Florida liksom Anna Gavell och Sara Westberg, utredare från Brå medverkar, tillsammans med flera andra sakkunniga.

Hansi Stafbom är även författare till Skolsäkerhet – en handbok, utgiven på Columbus.

Nyligen bekräftas att hoten och våldet ökar i svenska skolor. Antalet anmälningar i skolan har fördubblats på sju år, rapporterar Arbetsmiljöverket. Det är en allmän trend men ökningen i skolorna är större än på andra områden.

Från Arbetsmiljöverket sägs vidare: ”Man måste lyfta frågorna och diskutera på arbetsplatser, hur ser det ut på vår skola? Vilka situationer hamnar vi i och vad gör ni när sådana saker inträffar? Personalen måste få kunskap och rutin och veta vad de ska göra om de blir utsatta. Det är också viktigt att kommuner och politiker tar sitt ansvar och ser till att skolorna får förutsättningar och resurser för att bedriva arbetsmiljöarbete”.

Från Lärarnas Riksförbund menar man att det finns en stor osäkerhet i kåren om vad man som lärare vågar göra. Det bottnar i att lagstiftningen inte är helt tydlig vad gäller lärarnas befogenheter.

I ett yttrande skriver Lärarnas Riksförbund att de anser att det behövs större tydlighet vad gäller åtgärder mot hot och våld.

*Mer info om den planerade konferensen, kontakta Säkerhetsakademien, tel 018-100511, info@ssk.se, www.ssk.se


Gustavsberg som försvann och kom igen

Det är den preliminära titeln på en ny bok som kommer i höst. Boken tar år 1937 som utgångspunkt, det år Kooperativa Förbundet köpte Gustavsberg; fabriken, marken, bostäder och mycket mer. 

I boken medverkar Gösta Arvidsson, Petter Eklund, Rolf Ellnebrand, Andreas Engberg, Rolf Ihre Marianne Landqvist, Jan Landqvist, Anne-Lie Pettersson och många, många fler via intervjuer och andra bidrag.

Boken ges ut i samarbete med Gustavsbergs Vänner och med stöd från bland andra Pro Suecia och  Värmdö kommun.


Nyheter 2018


Positiva reaktioner på Mera Flax

Nu har vi fått flera positiva reaktioner på Mera Flax, från både ledare och nyanlända. Även Bibliotekstjänsts lektör Catarina Economou uppskattar boken (BTJ-häftet 22, 2018) och skriver så här:

"Mera Flax. Samhälle, värderingar och språk, är en grundläggande lärobok i svenska språket och samtidigt en introduktion till det svenska samhället och den svenska kulturen... Innehållet kretsar kring personer i ett hus med sju lägenheter. De är alla inbördes väldigt olika, i ålder, ursprung och livsstil. Dessa personer får läsarna följa i olika vardagliga situationer, som t.ex. besök på Arbetsförmedlingen, föräldramöten, traditioner, dejting, matlagning och mycket annat. Ett jämställdhetstema finns med i de flesta kapitel och genom detta ges tillfälle att diskutera kulturella skillnader. Till texterna, som har en viss progression, finns utförliga ordlistor med översättningar till arabiska, persiska och engelska. Bilder kompletterar texterna och bidrar till förståelsen. Varje kapitel har såväl instuderings- och diskussionsfrågor som grammatikövningar. Läroboken har ett gediget innehåll som kan vara meningsfullt och intressant för inläraren."


Ny bok om skolsäkerhet på gång

Farlig skola!
Vilken annan arbetsplats som helst skulle få stänga – om det skulle vara som det är i skolorna.

I skolorna förekommer hot, våld, sexuella trakasserier, skadegörelse mobbing, stölder i en omfattning som inte tillåts på någon annan arbetsplats. På andra arbetsplatser skulle motsvarande situation leda till omgående stängning av den högst ansvarige chefen eller skyddsombudet.


Det säger författaren Hansi Stafbom i nya boken Skolsäkerhet – en handbok. Han är expert på säkerhetsfrågor på olika typer av arbetsplatser och ger metodiskt verktyg för att få ordning på kaotiska situationer med hög stressnivå.

Hansi Stafboms budskap är: Om personalen har nödvändiga kunskaper och det finns rutiner, utrustning och personer med tydligt ansvar för säkerheten på skolan, klaras incidenter, brott och konflikter av mycket lättare.


Inte ska det väl få vara så att ”bara” för att det handlar om våra barn så ska det få den farliga verksamheten få fortgå?

Syftet med boken är att höja kunskapsnivån hos all personal och hos elever om vikten att följa skolans trivselregler och även om vad som faktiskt ska polisanmälas – allt för att få en trygg skola med arbetsro för alla.

Boken utkommer i oktober.

Mera Flax på gång

I höst utkommer Mera Flax - samhälle, värderingar, språk. Det är en uppföljare till succén Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige. 

  Mera Flax berättar om vardagsliv i Sverige. Med hjälp av människor av olika ursprung som bor i samma hus, får läsaren en mängd samhällsinformation och språkkunskaper 
1. Jämställdhet går som en röd tråd genom hela boken, HBTQ finns med, religion och kultur likaså. Värderingsfrågor kommer på så sätt in på ett naturligt sätt. 

2. Lärartipsen efter varje kapitel stödjer och inspirerar. Övningarna förstärker inlärning och förståelse samt ger uppslag till ytterligare aktiviteter, även utanför klassrummet.

3. Svåra ord är översatta till engelska, arabiska och persiska/dari.

Mycket händer i huset på Solgatan. Här lagas köttbullar och pannkaka efter tydliga recept.

Cissi blir vald till ordförande i Trädgårdsföreningen och i en studiecirkel bryts åsikter om vad kultur är – det blir demokrati och yttrandefrihet i praktiken.

I boken finns en del om vett och etikett när man bor i ett flerfamiljshus, till exempel att inte störa sina grannar, att plocka i ordning i tvättstugan och att sortera sopor. Det finns även en del vanliga fraser som är bra att kunna när man träffas i trappuppgången eller på gården.

I boken blir Ingegerd sjuk och ringer 1177. Tiina blir gravid. Vi följer de blivande föräldrarna fram till förlossningen och tiden därefter.

Nicholas har spelat bort sina pengar på nätkasino, tagit sms-lån och fått problem. I samma kapitel kan man läsa om att skaffa och ha ett bankkonto. Bröllop, dop och begravning kan äga rum i kyrkan. I boken gifter sig Carl och Andres.

Ett kapitel handlar om skola och utbildning. Barnen går i förskolan och skolan och några vuxna pluggar. Genom det blir skolsystemet bekant.

Flera grannar motionerar och Carl tränar fotboll. Två kända idrottsstjärnor porträtteras; Zlatan och Charlotte Kalla. Fotbollstermer och information om att gå med i en idrottsförening.

Hossein söker jobb. I samma kapitel kan man läsa korta fakta om svensk arbetsrätt, om facket och om kollektivavtal. Tompa nätdejtar, och blir kär.

I slutet av boken finns en uppslagsdel med ”Bra att kunna”-listor och grundläggande grammatik.

Bokfakta
Titel: Mera Flax - samhälle, värderingar, språk
Författare: Jessica Eriksson, Tahereh Mahmoodan, m fl. Teckningar: Wurood Altashat
Förlag: Columbus Förlag. Mer info: carola.stuart@columbusforlag.se
Antal sidor: 128. Preliminärt f-pris: 85 kr + moms. Utkommer i september.


Ny upplaga av KOBTIVA 

En behandlingsmetod för ungdomar med sociala problem som väcker intresse

Första upplagan av KOBTIVA   Kognitiv- och beteendeträning i vardagen av Hansi Stafbom har sålt slut. En ny uppdaterad upplaga utkommer i månadsskiftet mars/april.

Kobtiva är en behandlingsmetod som visat sig framgångsrik och effektiv. Den vänster sig främst till personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem. 

Mer information om boken finns under Böcker - egen utgivning.  


Tyckt om
Kreativ grammatikundervisning

Nu har många kursansvariga tyckt till Kreativ grammatikundervisning – Från förskoleklass till åk 6. Flera satte in den som kursbok redan denna termin.

Några av lärarrösterna:


"Jag kommer att förorda att vi använder denna bok när vi diskuterar kursutveckling".

"… en komplett bok med otroligt många förslag och tydliga genomgångar".

"… en bra bok som jag gärna rekommenderar".

"… både trevlig och informationsrik och den har ett tydligt didaktiskt perspektiv med många praktiska exempel. Ofta är det ju det som lärarstudenter efterlyser".


Nyheter 2017


Idel lovord

[Skador inom idrotten] är välskriven, relevant och kommer att vara till stor nytta. Den beskriver författarnas mycket gedigna kunskap och erfarenhet. … uppdateringar…ny kunskap ---illustrationerna berikar och stödjer texten på ett utmärkt sätt. Jag rekommenderar boken varmt till idrottsmedicinskt aktiva läkare, terapeuter och andra. Här finns det mesta framlagt på ett aptitligt sätt. 
Jon Karlsson i Idrottsmedicin 3/17

Kina nästa!
Nu är det också officiellt: Skador inom idrotten ska översättas till kinesiska!


Så hjälper du ditt barn som inte vill gå till skolan

Se författarna till boken Hemmasittare och vägen tillbaka, utgiven på Columbus, berätta om hur man kan hjälpa hemmasittare.

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/3936431

Ia Sundberg Lax och Robert Palmér, verksamma vid Magelungen Utveckling AB, har utvecklat ett manualbaserat behandlingsprogram för hemmasittare som ligger till grund för ett antal verksamheter i landet.

Magelungens verksamhet och boken Hemmasittare och vägen tillbaka presenterades vid den nyligen avslutade Bok- och biblioteksmässan. Nu är det dags för

Kreativ grammatikundervisning!

 ”Den enda boken jag behöll efter utbildningen.”

 ”För första gången tycker jag grammatik är roligt.”   

 ”Inspirerande”

 Lärarstudenter om första upplagan.

 


I denna andra upplaga av boken finns framför allt tre utmärkande drag:

– Stark koppling till undervisning med många autentiska exempel och metodtips.

– Författarna visar på stor kreativitet när det gäller att hjälpa läsaren att knäcka den grammatiska koden; att först bygga upp kunskapen och sedan förstå hur allt hänger ihop.

– Boken har ett flerspråkighetsperspektiv. I dagens klassrum talas inte bara svenska. Många lärare efterlyser kompetenshöjning inom svenska som andraspråk. 

Huvudsyftet med Kreativ grammatikundervisning är att både ge studenter på förskollärar- och lärarprogrammen (F-6) samt verksamma pedagoger nödvändiga ämneskunskaper, och samtidigt visa hur man kan arbeta med grammatik på ett kreativt och inspirerande sätt – alltså grammatikdidaktik när den är som bäst.

Författarpresentation

Jessica Eriksson är gymnasielärare och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. Annelie K Johansson är grundskollärare för årskurs 1–7 med fil.kand. i svenska språket, verksam som universitetsadjunkt och lärarutbildare med fokus på läs- och skrivinlärning samt den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Camilla Grönvall Fransson är gymnasielärare, universitetsadjunkt och doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Alla tre tjänstgör vid Karlstads universitet.

På Bok- och biblioteksmässan 28/9 kl 16.30

Författarna till Kreativ grammatikundervisning, Jessica Eriksson, Annelie K Johansson och Camilla Grönvall Fransson medverkar på årets Bok- och biblioteksmässa, i Värmlandsmontern, torsdagen den 28/9 kl 16.30. De berättar under rubriken:  Så gör vi barn till självständiga och säkra språkbrukare. 


Inte bara Zlatan!

Nu är den här: Skador inom idrotten

 

Runt 100 000 människor drabbas varje år av skador när man tränar och tävlar inom sin idrott. Bara inom fotbollen drabbas närmare 40.000 människor av skador.

Boken Skador inom idrotten tar upp prevention, behandling och rehabilitering.  Via SISU, Idrottsutbildarna, idrottens eget studieförbund, sprids i dagarna tusentals exemplar till engagerade tränare och ledare.

Boken kommer även att nå ut till många inom idrottsmedicin; läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, naprapater inom Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Författarna Lars Peterson och Per Renström har mottagit många utmärkelser under de drygt 40 år som de varit verksamma inom idrotten och idrottsmedicinen. Nu senaste, vid nyligen avhållna Riksidrottsförbundets årsmöte i Karlstad, mottog också Per Renström förbundets förtjänsttecken i guld. Båda är fortsatt aktiva, Lars Peterson bl. a. som lagläkare i Örgryte IS.

Boken, rikt illustrerad, är på 640 sidor och i stort format, försäljs via nätbokhandlare och övriga bokhandlare.


”Idrottsskadornas bibel”

Så kallas Skador inom idrotten som utkommer i maj. Det är den fjärde upplagan skriven av professorerna Lars Petersson och Per Renström, världskända idrottsläkare, har tidigare utkommit på tolv språk i tretton länder.
Skador inom idrotten integrerar vetenskaplig forskning och evidens med djup kunskap om praktiska handgrepp i akuta situationer och det typiska för olika sportgrenar.

Den vänder sig till idrottare, tränare, ledare, fysioterapeuter, läkare och annan vårdpersonal.

Huvudområden är prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador. Den tar upp orsaker och riskfaktorer till skador, genomgång av rörelseapparaten med tanke på vilka skador som kan uppstå, kunskap om alla internationella idrotter utifrån ett riskperspektiv, barn- och ungdomsidrott, parasport och mycket, mycket annat.

Skador inom idrotten är rikt illustrerad med 500 foton och teckningar. Bokens tydliga struktur gör den lätt att följa och slå upp i.

Boken innehåller en grundlig genomgång av varje slags skada och vad idrottaren, icke-medicinsk och medicinsk personal, bör göra i den akuta situationen.

Här finns även med symtom, skademekanismer, diagnos, behandling och rehabilitering. I rehabiliteringsavsnitten ingår lämpliga rörelser och övningar för säkraste och rakaste väg tillbaka.

Författarnas ambition är att öka läsarens förståelse för hur man undviker skador och vad man gör om skador inträffar, allt för bästa möjliga hälsa och nöje.

År 2017 är det precis 40 år sedan Skador inom idrotten utkom första gången. Under dessa 40 år har boken studerats och använts som uppslagsbok av tusentals idrottare, medicinsk och icke-medicinsk personal i tretton länder.


Nya utredningsförslag kan hjälpa hemmasittare

Under hösten 2015 hade 20.000 elever i grundskolan ogiltig frånvaro. Det bör vara en skyldighet för rektorerna att skyndsamt utreda. Då vet vi att man kommer mycket längre med närvaron i skolan, säger regeringens utredare Malin Gren Landell. Detta framgår av en utredning som i dag, 9 januari, överlämnas till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Hemmasittare ”tappas bort”
Det går att hjälpa hemmasittarna vilket också framgår av boken Hemmasittare och vägen tillbaka, från Magelungen Utveckling AB (Columbus Förlag)..

- Det finns en ganska god lagstiftning för att förhindra frånvaro, men efterlevnaden är inte god, säger utredaren Malin Gren Landell.
- Frånvaron uppmärksammas för sent. Orsakerna kartläggs inte och skolan och elevhälsan arbetar inte förebyggande utan med åtgärder.
- Allt det här leder till att barn ”tappas bort”.
- Problematisk frånvaro måste definieras och synliggöras i lagstiftningen, anser hon. En problematisk frånvaro är en frånvaro som leder till problem för individen.

Stora skillnader på skolor
Skolorna måste också bli bättre på att systematiskt registrera och följa upp frånvaron.
– Vi vet att uppmärksamheten i sig leder till minskad frånvaro. Just nu fungerar inte det här på alla skolor. Skolorna vet inte när den ska reagera och olika skolor reagerar olika. Så ska det inte vara. Kostnaden för att reagera är väldigt liten, samtidigt som kostnaden för om skolan inte reagerar är stor. Elever ska vara saknade av skolan och varje lektion ska registreras, samtidigt som elever ska sakna skolan, säger Malin Gren Landell.

Elevskyddsombudens roll och delaktighet ska stärkas. De kan se förhållanden som orsakar frånvaro.
Utredningen föreslår dessutom att eleverna befrias från håltimmar och att skoldagen ska vara så sammanhållen som möjligt. Hemkommunernas ansvar ska också förtydligas.

Mer under våren
Mer om utredningsförslagen kommer upp den 24-25 april i Göteborg. Då anordnar Akademi Magelungen en ny Nationell konferens om hemmasittare. Lokal Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, 413 04 Göteborg.

Föreläsare är bland andra Malin Gren Landell, ansvarig för regeringens utredning
om problematisk elevfrånvaro. Malin berättar om slutsatser från utredningen samt skolinspektionens statistik kring hemmasittare.

Den 26 april är det dessutom en påbyggnadsdag. Kolla in: http://www.magelungen.com/akademi/konferenser/ 


Nyheter 2016


Stort intresse för Minkriget i Östersjön

Författaren och örlogskaptenen Gunnar Möller deltog i De svenska historiedagarna i Karlskrona i september. Där föreläste han för första gången utanför den militära kretsen om hur minkriget i våra omgivande vatten bedrevs och om det explosiva arv det lämnat efter sig.

Han berättade att användningen av sjöminor – den i särklass dominerande sjökrigsmetoden i Östersjön under de båda världskrigen – var enorm. Ungefär 160 000 minor fälldes i våra omgivande farvatten.

Historien om denna spännande och synnerligen hemliga sjökrigsverksamhet har aldrig tidigare berättats för en bred publik. Inte heller är det allmänt känt att tiotusentals av dessa minor finns kvar än idag, sjunkna på havets botten, där de utgör ett stort problem för utvecklingen av Östersjön och Västerhavet.

Genom omfattande forskning i historiska arkiv har dessa minor kunnat kartläggas, och militära åtgärder vidtas för att reducera deras antal i särskilt prioriterade områden. Med hjälp av de historiska källorna – krigsdagböcker, minkort, stridsberättelser, minsvepningsrapporter m.m. – arbetar nu minröjande fartyg med stor precision. Historieforskningen bidrar således till att Östersjön idag kan utvecklas på ett säkert sätt.

Efter Gunnars Möllers framträdande i Karlskrona har intresset för boken växt snabbt.

I BTJ-häftet nr 1, 2017 skriver lektören Ulf Pauli bl.a. ...välskriven, faktaspäckad, vänder sig till krigshistoriskt intresserade, om sjökrigsverksamheten i Östersjö -och Nordsjöområdena, ...bjuder på spännande läsning. Den är rikt och förnämligt illustrerad med svartvita fotografier främst av örlogsfartyg och ett stort antal mycket pedagogiskt ritade kartor.

Boken kommer att finnas både i bokklubben SMB, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek och i CLIO.

Se gärna SMB:s presentation: https://www.youtube.com/watch?v=JV5_FgJOXEI

Ny nationell konferens om hemmasittare

Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Skolfrånvaro övergår ofta i arbetslöshet och utanförskap om inget görs. Det finns många goda skäl till att sätta in resurser tidigt för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan. Magelungen, som Columbus samarbetar med, har lång erfarenhet av insatser som syftar till att hemmasittare barn och ungdomar ska komma tillbaka till en fungerande skolgång.

Startdatum: 21 november

Ort: Uppsala

Datum: 21-22 november 2016

Upplägg: Tvådagarskonferens ink frukost, pausfika och lunch.

Plats: Galejan Fest & Konferens S:t Larsgatan 7, 753 34 Uppsala

Pris: 5990 kr (ex moms). Anmäl dig snabbt för 4990 kr. Anmäl dig nu!


Den 21-22 november i år anordnar Magelungen ytterligare en nationell konferens om hemmasittare där vi samlar ledande namn och verksamheter inom området samt beslutsfattare, experter och myndigheter. En tidigare konferens blev en stor succé.

Magelungen vill som landets största aktör, belysa fenomenet hemmasittare - elever med långvarig skolfrånvaro – genom att bjuda in till diskussion och lyfta frågan från så många håll som möjligt.

Områden som kommer att beröras: Preventiva insatser – verktyg som fungerar, forskningsläget, samverkan, samordning, skolans/rektorns roll, juridiken kring hemmasittaren, den unges perspektiv, föräldraperspektiv, evidensbaserade verktyg, insatser vid mer omfattande problematik, hur hantera ängsliga barn, skolk, mobbning, med mera.

Målgrupp: Skolledare, lärare och övriga inom skolans elevhälsa, socialtjänst, BUP, politiker, tjänstemän med fl.

Upplägg: Tvådagarskonferens ink frukost, pausfika och lunch.

Middagspaket samt boende tillkommer. Priset för att deltaga på konferensmiddagen den 21/11
är 350:- ex moms (Trerättersmiddag med dryck (2 glas alkohol/alkoholfritt) & kaffe). Skriv gärna i "Meddelande" rutan om ni vill deltaga i middagen. Anmäl allergier, specialkost och önskemål om vegetariskt alternativ vid bokning!

Kolla även in boken Hemmasittare och vägen tillbaka!


Nu finns film om utbildning av volontärlärare och om FLAX. Columbus på Bok- och biblioteksmässan 2016

Böcker från Columbus förlag kommer att finnas i flera montrar på Bok- och biblioteksmässan 22–25 september.

Årets Hembygdsbok

I Sveriges Hembygdsförbunds monter C04:01 24 kommer boken Ingarö - Sällsamheter och strövtåg att finnas och är en av de böcker som nominerats till utmärkelsen Årets Hembygdsbok 2015.

Priset till vinnande bok kommer att delas ut på mässan under lördagen, den 24 september.

Med priset vill Hembygdsförbundet främja kvalitet och skapa positiv uppmärksamhet. Priset ges till en bok, utgiven under det senaste året, och som på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet.


Flax i Göteborg

Karlstad universitet har kommit i rampljuset genom boken Flax – En flygande start till språk och kultur i Sverige.

Det är Jessica Eriksson, prefekt vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid nämnda universitet som ligger bakom boken och som är huvudförfattare. Jessica – och Flax – kommer att finnas i Värmlandsmontern CO3:32 tillsammans med medförfattarna Tahere Mahmoodan, Louise Alvarsson och Wurood Altashat.

Tillfälle att möta Flaxförfattarna: torsdag 22 september kl 16.30 och fredag 23 september kl 15.30
.

Minkriget i Östersjön 1914–1915

För första gången berättas i ett samlat verk om minkriget i Östersjön. Aldrig tidigare har detta minkrig, en synnerligen dold och hemlig verksamhet, redovisats på ett så omfattande och djuplodande sätt. Minkrigsföringen var den i särklass dominerande sjökrigsmetoden i Östersjön under båda världskrigen. 

Östersjön som grunt innanhav var särskilt lämpat för krigföring med minor. Därtill upplevde sig de två krigförande parterna Tyskland och Ryssland styrkemässigt underlägsna varandra till sjöss. Och för den underlägsne möjliggör minvapnet en möjlighet att reducera motståndarens styrka utan att riskera sin egen. 

Därför kom så många som 65 000 minor att fällas där under Första världskriget. Trots att det är hundra år sedan första världskriget pågick, utgör arvet i form av 10 000-tals sjunkna minor idag ett stort problem för utvecklingen av vindkraft, pipelines, kablar m.m. i Östersjön. Hur alla dessa explosiva lämningar hamnat där har en synnerligen spännande historia fylld av hemlighetsmakeri, dramatik och ond bråd död.

Författare
är örlogskapten Gunnar Möller. Han har sedan 2003 forskat i den historiska minkrigsverksamheten i Östersjö- och Nordsjöområdet, är den ledande experten inom området och har tilldelats Kungliga Örlogsmannasällskapets guldmedalj för sin forskning. Hans forskning används i dag för att inrikta all minröjningsverksamhet i Östersjön och för att varna dem som riskerar att komma i kontakt med ”det explosiva arvet” i form av 10 000-tals sjunkna minor.

Författaren har haft en unik tillgång till källmaterial från Ryssland, Tyskland och Danmark förutom svenska arkiv. Från många tidigare outforskade källor levandegörs historien. Boken utkommer i september. ISBN 9789185617319. Läs mer här!


Flax finns igen

Lagom till höstterminen fyller vi på lagret med Flax* så att alla som vill kan beställa till det busbilliga priset av 70 kr + 6% moms och porto. Snabb leverans och inga påslag. En bok för nyanlända och deras volontärlärare. Välkomna att maila till någon av oss på Columbus!


Jessica Eriksson, tillsammans med medförfattare, prefekt vid Karlstad universitet, är initiativtagaren som drog igång FLAX som nu sveper över landet och hjälper många asylsökande.

* Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige


Flax flyger ut från lagret

FLAX En flygande start till språk och svensk kultur utkom i april i år. Vi har tryckt till en gång och planerar nu för en andra tilltryckning för att klara sommarens behov. En del justeringar görs i samband med tilltryck. Boken används som en första introduktion för nyanlända/asylsökande. Här finns både grunderna i svenska och i svensk kultur och samhällsliv.


Remake på Tekniska museet i Stockholm

Just nu har det varit invigning av en ny utställning på Teknisk museet med titeln Green room, ett rum för återbruk och återhämtning.

Utställning är gjord av Fia Sjöström på Returnity och med sidekicken Lina by the bay.

Här finns dekorationer skapade av glasflaskor, lampor av cykelhjul och smycken av skaldjursskal.

Allt som finns i Green room är skapat med en klimatsmart tanke. Många saker som vi idag slänger går att återanvända, en tanke som även ligger bakom boken Remake Ikea – Idéer och inspiration för en egen stil, som säljs i samband med utställningen.

Med Green room vill Tekniska museet inspirera människor till att tänka klimatsmart och visa att det kan vara lustfyllt att tänka på miljön. I Green room finns även ett utrymme för kreativa workshops och en loungehörna inramad av växtlighet där man kan slå sig ned och ladda batterierna.Välkommen till presentation i Karlstad!

Fredagen den 8 april är det premiär för FLAX – en flygande start till språk och kultur i Sverige.

Då presenteras boken i Karlstad, Fröding Arena, kl 14. Närvarande är initiativtagaren och huvudförfattaren Jessica Eriksson tillsammans med övriga medverkande, översättare och granskare.

Inbjudna är volontärlärare, studieorganisatörer inom studieförbund, verksamma inom Svenska kyrkan, andra församlingar, Röda korset, representanter för länsstyrelsen, Karlstad kommun, migrationsverket  m fl.

Det är redan ett stort intresse för boken i hela landet. 


Bok för nyanlända utkommer i april

FLAX – en flygande start till språk och kultur i Sverige

FLAX är en allt-i-ett-bok som ger grunden i svenska och en introduktion till svensk vardagskultur. Boken är tänkt att användas före gängse SFI-undervisning eftersom sådan kan dröja. Den fungerar självfallet även som en start inom SFI.


Alla avsnitt som handlar om Sverige är översatta till arabiska, farsi och engelska.


I Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige får nyanlända de första språkliga verktygen. Dessutom får de kännedom om vilka kulturella koder som är bra att känna till. Boken är konkret med kunskaper som snabbt kan omsättas i praktiken.

Flax erbjuder också handledning och inspiration för både volontärlärare och utbildade lärare. I lärarbristens Sverige spelar volontärlärare en viktig roll för det första mötet med svenskar. De saknar ofta lärarutbildning. Därför ges extra information om de pedagogiska tankarna bakom upplägget.

Initiativtagare och huvudförfattare är Jessica Eriksson, fil dr i nordiska språk, prefekt vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet och volontärlärare för nyanlända i Värmland. Medförfattare är Tahereh Mahmoodan från Iran som talar farsi och persiska och Wurood Altashat från Irak som talar arabiska och dessutom illustrerar. Båda är lärare från sina hemländer. Medförfattare är även Louise Alvarsson, adjunkt i svenska språket vid Karlstads universitet.

En grundläggande tanke med detta läromedel är att göra det till så låg kostnad som möjligt.

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige är utprövad av SFI-lärare och granskad av erfarna lärare i svenska som andraspråk och av språkforskare vid Karlstads universitet.


Helt kort är det främst fyra saker som skiljer detta läromedel från andra.
· Kunskaper om svensk kultur integreras i språkkunskaperna.
· Vissa partier är översatta till arabiska, farsi och engelska.
· Eftersom många idag arbetar som volontärlärare med annan bakgrund än lärarutbildning, ges extra handledning till läraren.
· Priset. Vi vill kunna erbjuda boken till så lågt pris som möjligt. Det går tack vare att alla inblandade har högst blygsamma anspråk på ersättning, inklusive vi på förlaget.

Ny utgåva av Trösteboken

När någon tagit sitt liv

Trösteboken är ett omvittnat värdefullt stöd för alla som berörs nära någon nära tar sitt liv. Boken ger värdefulla insikter även till vård- och annan personal som hjälper människor som drabbats. 

Den nya utgåva görs i mjukband och kommer att tillhandahållas till ett lägre pris än tidigare. Boken kommer att vara tillgänglig via traditionella bokkanaler och nätet. 

Denna nya utgåva görs i samarbete med initiativtagaren Margaretha Zandrén-Wigren.


Först boken och nu en nationell konferens

 

Konferensprogrammet:

Den 6-7 april 2016 anordnar Magelungen Akademi en nationell konferens om hemmasittare där vi samlar ledande namn och verksamheter inom området samt beslutsfattare, experter och myndigheter.

Magelungen vill som landets största aktör, belysa fenomenet hemmasittare – elever med långvarig skolfrånvaro – genom att bjuda in till debatt och belysa frågan från så många håll som möjligt.

Upplägg: Tvådagarskonferens inkl frukost, pausfika och lunch.

Plats: Västerås, Best Western Hotell. Tid: Onsdag–torsdag 6–7 april 2016 vecka 14. (Efter påskveckorna)

Pris: 5 200 kr. 15 % rabatt (4 420 kr) vid anmälan före 1 februari 2016.

Vid anmälan av minst 4 personer, ytterligare 5 % rabatt (4 160 kr) före den 1 februari. Middagspaket samt boende tillkommer, rabatterat pris på Best Western Hotell, ange Hemmasittarkonferens som referens.

Mejla din anmälan till: akademi@magelungen.com

Områden vi kommer beröra: Preventiva insatser – verktyg som fungerar, forskningsläget, samverkan, samordning, skolans/rektorns roll, juridiken kring hemmasittaren, den unges perspektiv, föräldraperspektiv, evidensbaserade verktyg, insatser vid mer omfattande problematik, hur hantera ängsliga barn, skolk, mobbning, med mera.

Målgrupp: Skolledare, lärare och övriga inom skolans elevhälsa, socialtjänst, BUP, politiker, tjänstemän med fl.

Talare (fler på väg, meddelas under våren):

Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Anders Teljebäck, inledningstalare, kommunalråd i Västerås.

UR, Camilla Johansson, projektledare på Utbildningsradion visar film och pratar ur ett brukarperspektiv.

Barnombudsmannens projektet Knas hemma – den unges perspektiv.

Johan Hallberg,rektor och representant för framgångsrik modell i Kolsva. 

Förälder, namn meddelas snart.

Ia Sundberg-Lax, chef för Magelungens Hemmasittarprogram – HSP, en manualbaserad behandling för skolfrånvarande barn och unga.

Robert Palmér, programansvarig, HSP, Magelungen.

Peter Friberg, leg psykolog, utbildningsansvarig Magelungen.

Inbjudna deltagare: Nordic Welfare, Folkbildningsrådet, SKL, SPSM samt
Finsam, Västerås, om projektet ”Exekutiva funktioner”.

Vi reserverar oss för uppdateringar, tillägg och eventuella schemaförändringar.

Magelungen har lång erfarenhet av insatser som syftar till att hemmasittare barn och ungdomar ska komma tillbaka till en fungerande skolgång.

Varmt välkomna!

/Robert Palmer, konferenskoordinator. Programansvarig, HSPMagelungen Utveckling


Strålande recension av Columbus senast utgivna fackbok

"Hansi Stafbom har såväl teoretisk som praktisk erfarenhet av relevans för bokens ämne; drift av tre HVB-hem och utbildning inom kognitiv beteendeterapi, brottsprevention och droger, ART, taktisk kommunikation och hot- och våldshantering.

Ansatsen med boken är ambitiös – att skapa en behandlingsmetod med grunden i KBT (samt ART och pedagogik med ett salutogent perspektiv) men mer lättillgänglig för behandlare (kan läras in och börja praktiseras fort) och med fokus på träning för ungdomar med sociala problem. Boken ger en god överblick av metodens teoretiska ramverk med mål, upplägg och utvärdering. […]

Kopplingen till vardagen betonas kraftigt. Boken är välstrukturerad och innehållsrik och kan säkerligen fylla sitt syfte att ge god vägledning för personal som arbetar med ungdomar med sociala problem".

Recension i Sambindning december 2015, Bibliotekstjänst. Lektör Hanna Troëng.


Nyheter 2015


Ny bok utkommen 

KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen 

Boken KOBTIVA - Kognitiv- och beteendeträning beskriver en ny metod för personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem.

Metoden KOBTIVA* har tagits fram under 15 års kliniska studier och utvärderingar och den har gett ett mycket bra resultat i ”behandlingen” av ungdomar som har sociala problem.
Tanken från början var att finna en metod som förhindrade att ungdomar ”på glid” hamnade i kriminalitet eller missbruk. Metoden skulle vara evidensbaserad och ge ett bra resultat vilket innebar att de som skapade metoden utgick från Kognitiv beteendeterapi, KBT, eftersom den dels har en hög evidens, dels är den metod som sägs användas av de flesta som arbetar med ungdomsvård och behandling.

Ett problem som skaparna av KOBTIVA upptäckte tidigt var att KBT omfattar terapi vilket betyder sjukdomsbehandling. De ungdomar som är ”på glid” och har sociala problem är oftast inte sjuka utan har inlärda problem som t ex kriminalitet, bristfällig skolgång, utåtagerande beteende, relationsproblem etc. Därför fann skaparna att det var mer adekvat att ändra metoden KBT, som omfattar terapi till den nya metoden KOBTIVA som i stället fokuserar på träning.

Läs mer om boken här.

Författaren Hansi Stafbom är utbildad inom brottsprevention, kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, droger etc och är även författare till boken Hot- och våldshantering i praktiken (Columbus Förlag). 

I arbetet med den nya metoden KOBTIVA har Linda Nicolaisen, beteendevetare med mångårig erfarenhet av arbete med främst suicidala ungdomar, medverkat liksom personal som arbetat inom SSK Hoppet och ungdomar som placerats där. 

Även Anders Engquist: fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, pedagog, handledare och författare till bland annat Att växa som vuxen och Normalt, Nervöst, Neurotiskt? har medverkat i skapande av metoden KOBTIVA.

* KOBTIVA vann utmärkelsen Quality Innovation of the year 2013.


Hemmasittning är inte datorers fel

Det är en myt att datorer skapar ett så starkt beroende att barn och unga blir hemmasittare, d.v.s hoppar av skolan, isolerar sig hemma och blir otillgängliga för både familj och kompisar. Tror man det, ser man inte de verkliga orsakerna bakom beteendet. 

Det menar Ia Sundberg Lax, chef för Magelungens enhet för Hemmasittare. Hon är också en av författarna till boken Hemmasittare och vägen tillbaka. Magelungen bedriver behandlingsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

PSYKISK OHÄLSA med ångest, depression och ensamhet är ett uppmärksammat och växande problem bland unga. I dess spår ökar också hemmasittarna i antal, unga människor som isolerar sig hemma, vänder på dygnet, är vid datorn så fort de inte sover, de äter onyttigt och blir onåbara för både familj och kompisar.


Mer forskning krävs
– DATORN är inte orsaken till beteendet men är ett sätt att undvika jobbiga känslor, kanske kompensera för att man har svårt att träffa kompisar, säger Ia Sundberg Lax. Online får dessa unga en positiv upplevelse och uppskattning som man egentligen önskar att man fick i verkliga livet.

Hon är osäker på varför hemmasittandet ökar och önskar att frågeställningen blev mer beforskad. Högt tryck i skolan i kombination med otydliga förväntningar kan vara en bland säkert många förklaringar.

Intensivt behandlingsprogram
PÅ MAGELUNGEN har man utvecklat ett manualbaserat behandlingsprogram, HSP, som visat sig vara framgångsrikt. Behandlingsinsatsen föregås av en noggrann kartläggning av orsaker. Personalen träffar eleven, föräldrarna, skolan och ev andra som är viktiga i den unges liv.

– Vi jobbar alltid med eleven för att minska obehaget och ångesten, för att häva depressionen, berättar Ia Sundberg Lax. Målen är självklart 100-procentig närvaro i skolan men man måste också definiera de små stegen på vägen mot det stora målet.

Behandlingen hjälper unga till nya strategier
Behandlingen går ut på att bryta isoleringen, inte undvika obehagliga situationer utan hitta andra strategier och utrusta ungdomarna med nya verktyg. I programmet ingår också att hjälpa föräldrarna som har det oerhört tungt och som upplever problemet 24 timmar om dygnet.

– Undersökningar har visat att föräldrar till hemmasittare mår sämre än de föräldrar som tvingats lämna sina barn till familjehem eller institution, säger Ia Sundberg Lax. Vi hjälper familjen att finna vägar så att de åter kan ha det trevligt och undvika tjat, gnat och besvikelser.

Positiva resultat
SAMTLIGA UNGA som har genomgått programmet har ökad skolnärvaro, de upplever förbättrat mående och det är lugnare hemma. Därmed är behandlingen inte slut: man lägger också upp en långsiktig plan där man definierar hur man ska undvika återfall.

– Jag önskar att den här kunskapen fanns i varenda kommun, förmågan att förstå, upptäcka och hjälpa dessa unga. Vi ser ofta att det som skolan och socialtjänsten redan gjort innan vi blir involverade har varit bra saker men det har saknats samordning. Vi kan bidra med kunskap på området och en effektiv metodik.

INTERVJUN med Ia Sundberg Lax genomfördes i samband med årets Socionomdagar.


Lisbeth Salander kommer i Ingaröboken?

I senaste Millenium-boken är Lisbeth Salander på Ingarö. Stor dramatik utspelar sig i Stora Barnvik. Och det blir bilkö vid Brunn.

Denna nutida historia om ”det som inte dödar oss” av David Lagercrantz – och andra – kan komma att ingå en framtida Ingaröbok.


Men nu gäller 
Ingarö – Sällsamheter och strövtåg som kommit ut igen med många andra spännande historier. Ingarö hembygdsförening, IHF, kallar den för ”den perfekta presenten”.

Den nya upplagan kan köpas via IHFs kassör hos Claes Jonsson på Östra Strandvägen 13, Ingarö. Han har mobil 0721 751 891 och epostadressen claes.f.jonsson@tele2.sePriset är 250 kr. Vill du ha den per post tillkommer 70 kr.

Boken kommer också att försäljas via Värmdö bokhandel.


Hemmasittare uppmärksammas

I Almedalen tidigare i sommar berättade Gustav Fridolin att en särskild utredare skulle tillsättas för att belysa problematiken kring hemmasittare.

Hemmasittarna har under våren fått stort genomslag i media, bland annat genom inlägg av Malena Ernman och Jiang Millington. Malena, hovsångare, språkrör för Riksförbundet (H)järnkoll och Jiang, aktiv i föräldranätverket Barn i Behov, skrev med insikt och inlevelse, om svårigheterna för barnen och föräldrarna i kontakt med skolans värld och om ansvarsfördelning mellan föräldrar och samhälle.

Boken Hemmasittare och vägen tillbaka uppmärksammades i flera media i detta sammanhang. 

Under hösten kommer författarna till boken att medverka i olika arrangemang. Bland annat kommer Peter Friberg, utbildningsansvarig på Magelungen Utveckling AB, att medverka på Skolportens arrangemang om elevhälsa den 18 september.


 Den 27 oktober kommer Peter Friberg tillsammans med övriga författare; Ia Sundberg Lax, chef på Magelungens enhet för behandling av hemmasittare och Robert Palmér, programansvarig för Hemmasittarprogrammet på Magelungen att medverka på Skolforum, Stockholmsmässan.

Länk till föreläsningen: http://invitepeople.com/public/seminars/4006


Ingarö – Sällsamheter och strövtåg är slutsåld


Den första upplagan av Ingarö – Sällsamheter och strövtåg tog snabbt slut.

Intresset för boken, som ges ut i samarbete med Ingarö Hembygdsförening har varit mycket stort. Många bokköpare har efter genomläsning återkommit med positiva reaktioner och önskemål om flera exemplar för att ge bort i present.

Boken har speglats i många media; Mitt i Värmdö, NackaVärmdöPosten, Tidningen Skärgård, Värmdö Magasin, Värmdö Journalen, Magasin Skärgård, Möjligheternas Församling, Värmdö Paper.

En ny upplaga (oförändrat innehåll) är under tryckning. Denna kommer att försäljas endast via Ingarö Hembygdsförening och Värmdö Bokhandel.


Stort intresse för hur man kan få hemmasittare att komma tillbaka till skolan

· Tydlighet. Ha enkla, tydliga mål och inramningar vad gäller tid, uppgift och omfattning.

· Sänk inte kraven. Lärare har ofta lägre krav på till exempel barn med adhd. När eleven funkar och inte längre stör, så tycker man att det räcker. Förväntningarna tenderar korrelera med hur bra det går.

· Belöna mer. Bara något så enkelt som att belöna eleven för att han eller hon är i skolan kan betyda mycket för dessa elever.

Det var tre av råden som Peter Friberg och Robert Palmér från Magelungen gav flera hundra specialpedagoger från hela landet vid ett par konferenser som Skolporten nyligen arrangerat i Stockholm och Göteborg.


Efteråt var det många som ville veta mer och som beställde boken Hemmasittare och vägen tillbaka.
Läs mer på http://skolvarlden.se/artiklar/sa-nar-du-hemmasittarna
      Mandelkubbar, köp såna! ropade Greta Garbo vid Kolströms Handel, Ingarö.

Det är tidningen Mitt i Värmdö som är först med nyheten om boken om Ingarös glömda historia.

I det myller av människor som finns med i Ingarö – Sällsamheter och strövtåg som utkommer i maj finns Siri von Essen, August Strindberg, döva Lovisa, den forntida Inga ”av högre rang”, gruventreprenören Josef Carlsson och hans fru Kate Picnot och många andra.

Det är Barbro Maassen, lärare och specialpedagog med historia som huvudämne, som berättar om Lovisa, född 1852, döv, och som via Manillaskolan blir mjölkerska på Säby Gård.

Mimmi Öberg, hembygdsforskare med inriktning på arkeologi, berättar om forntidens Ingarö och graven som eventuellt tillhört Inga, hövdingens hustru. Johan Aspfors, 1:e antikvarie på Länsstyrelsen, skriver om jakten på Brunns ursprung. Kulturhistorikern Katarina Schoerner Carr skriver bland annat om de tre godsen Beatelund, Lemshaga och Säby säteri, 1600-talets Ingarö, om tingen på hembygdsmuseet som på sitt sätt berättar om livet i gångna tider.

Dessutom berättas om lanthandel, vägar och vattenleder, pest och kolera och även om gruvbrytning på Ingarö – allt tillsammans med bilder från fotografins barndom och framåt.

 

– När livet rusar på som mest är det viktigare än någonsin att förstå sitt ursprung och hur våra förfäder levde sina liv, säger Lotta Högardh, ordförande i Ingarö Hembygdsförening.

 

 

Remake och DIY är intressant i Korea

Nu har den kommit, "Ikea DIY", dvs Remake Ikea på koreanska.


Det är Samho Media i Sydkorea som ger ut vår Remake Ikea - Idéer och inspiration för en egen stil.


Boken utkommer kort efter det att det första Ikea-varuhuset öppnat i Sydkoreas huvudstad Seoul där det blev kalabalik i samband med öppnandet. Flera Ikea-varuhus är planerade i Sydkorea och intresset för den nya boken är stort.Utkommer i april

Hemmasittare och vägen tillbaka

Insatser vid långvarig skolfrånvaro


Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Skolfrånvaro övergår ofta i arbetslöshet och utanförskap om inget görs. Det finns många goda skäl till att sätta in resurser tidigt för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.Boken Hemmasittare och vägen tillbaka beskriver ett arbetssätt som har hjälpt många elever tillbaka till skolan. Bakom metoden står Magelungen Utveckling AB som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Nu delar de med sig av sina erfarenheter till bland andra skolans elevhälsoteam, skolledare, BUP och engagerade föräldrar.


Boken kommer att finnas med vid Socionomdagarna den 14-15 april som anordnas på Stockholmsmässan, Älvsjö.Hemmasittare och vägen tillbaka tar bland annat upp 

· Hur kunde det bli så här och vad innebär det för elevens framtid?

· Vad kostar det att inte göra något?

· Inlärningsteori och beteendeanalys

· Att få kunskap om problematiken

· Att uppmuntra och förändra beteenden

· Om konsten att skapa allianser med elever, föräldrar, skolpersonal

· Samverkan och samordning – en grundbult

· Kartläggning och att analysera information

· Förändringen steg för steg

· Vidmakthållande, lika viktigt som alla föregående steg

Författarna ger många praktiska tips, verkliga exempel och även formulär som behövs för insatserna. Hemmasittare och vägen tillbaka ger både en teoretisk, forskningsbaserad grund och är en praktisk handbok.

Om författarna


Peter Friberg, Ia Sundberg Lax och Robert Palmér arbetar alla på Magelungen. Tillsammans med andra kollegor har de tagit fram ett manualbaserat behandlingsprogram för hemmasittare (HSP).

Dessutom medverkar Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Martin är intresserad av ledarskap i klassrummet, specialpedagogik, inkluderingsfrågor, beteendeanalys i klassrummet, skolk, mobbning och metodfrågor, främst kvantitativ metod.

Peter Friberg är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och utbildningsansvarig på Magelungen. Vid sidan av det kliniska arbetet utbildar och handleder han personal inom skola och socialtjänst. Han har tidigare arbetat med ungdomar med antisocial problematik samt med att handleda familjehem.

Ia Sundberg Lax är chef på Magelungens enhet för behandling av hemmasittare. Ia är utbildad inom kognitiv beteendeterapi och har innan dess arbetat på HVB-hem och med behandling av ungdomar med antisocial problematik.

Robert Palmér arbetar också på enheten för behandling av hemmasittare där han är ansvarig för hemmasittarprogrammet. Robert är utbildad inom kognitiv beteendeterapi och har tidigare arbetat på BUP bland annat med gruppbehandling av barn och ungdomar med ångestproblematik.

Både Ia och Robert handleder och utbildar personal inom skola och socialtjänst.


I maj utkommer boken
Ingarö – sällsamheter och strövtåg

I Ingarö – sällsamheter och strövtåg skildras människor ur historien, deras liv och boställen från forntid fram till mitten av 1900-talet. Här kan man läsa om intressanta arkeologiska fynd, om tider då Ingarö var en sporadiskt befolkad ö, som gränsade till en obebodd och karg utskärgård. Vi får sedan följa utvecklingen från fiske- och bondebygd till 1900-talet då alltfler talar om Ingarö som ett sommarparadis. Vi får möta adelsdamen Beata Soop, gift med Claes Rålamb, prästen Samuel Ödmann, fattigvårdsföreståndaren och dagboksskrivaren Axel Wennberg, författarinnan Marika Stiernstedt, gruventreprenören Josef Carlsson på Baldersnäs. Men även de som vanligtvis inte lämnar spår efter sig på annat sätt än i kyrkoböckerna lyfts fram, som svagsinte Wille, dövstumma Lovisa, fosterbarnet Anna och många, många fler. Genom berättelserna om människorna får historien liv. 


Det gamla sockencentrumet Pilhamn och godsen Lemshaga och Beatelund fick år 1997 klassificeringen ”kulturmiljöer med riksintresse”. De andra två stora gårdarna på Ingarö, Säby och Brunn, har med sin rika historia också en given plats i boken.Här finns även de gamla farledernas, stigarnas och vägarnas historia – och affärerna i Återvall, Kolström, Mörtviken och andra näröppna ställen. Boken innehåller många bilder från fotografins barndom och framåt – en fantastisk bildskatt.När livet rusar på som mest är det viktigare än någonsin att förstå sitt ursprung och hur våra förfäder levde sina liv, säger Lotta Högardh, ordförande i Ingarö hembygdsförening.

Bokfakta
Boken ges ut i samarbete mellan Ingarö Hembygdsförening och Columbus Förlag.
ISBN 978-91-856-1723-4.
176 sidor. Rikt illustrerad med både gamla och nya fotografier och teckningar.
Författare: Katarina Schoerner Carr, Barbro Maassen, Mimmi Öberg, Johan Aspfors, Rolf Ellnebrand och Ingegärd Andersén.

Boken kan beställas både i den traditionella bokhandeln och på nätet.


”Välskriven och lätt att ta till sig”


I BTJ-häftet nr 9, 2015 recenserar lektör Hanna Troëng boken Hot- och våldshantering i praktiken av Hansi Stafbom. Hon skriver:

”Boken är skriven med ett personligt tilltal och en stor mängd exempel från författarens stora erfarenhetsbas.”

”Hansi Stafbom har lång erfarenhet av arbete kring säkerhet och kommunikation. Hot- och våldshantering i praktiken är uppdelad i fem delar: förebyggande åtgärder, krispsykologi, hot- och konflikthantering, självförsvar och nödvärnsrätt. ”

”Texten, som är väldisponerad och välskriven, illustreras av ett flertal bilder och fotografier i färg. Lätt för läsaren att ta till sig. Boken är skriven i syfte att ge praktiska verktyg för olika arbetsplatser att hantera hot och våld. Dessa värdefulla verktyg lyckas även författaren förmedla.”


Bokprojekt om hemmasittare

Magelungen och Columbus har tecknat ett samarbetsavtal om ett bokprojekt kring hemmasittare, dvs barn och ungdomar med mycket hög skolfrånvaro.

Att inte gå i skolan innebär ofta ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Skolfrånvaro övergår ofta i arbetslöshet och utanförskap om inget görs. Samhällsekonomiskt blir kostnaderna mycket höga. Det finns många goda skäl till att sätta in resurser tidigt för att hjälpa hemmasittarna tillbaka till skolan. Den kommande boken beskriver en metod som fungerar. 
Läs vidare under samarbetspartners - Magelungen Utveckling AB.

Kolla in föreläsning om kreativ grammatik

Annelie Johansson och Camilla Grönvall gjorde succé på Skolforum 2014 med sin föreläsning om kreativ grammatik. I publiken satt lärare från förskola, låg-, mellan- och högstadiet. Föreläsningen drog fulla hus och finns nu på UR: 

http://urplay.se/Produkter/187009-UR-Samtiden-Skolforum-2014-Kreativ-grammatik

Tillsammans med Jessica Eriksson är Camilla Grönvall och Annelie Johansson författare till boken Grammatik i teori och lärande praktik


Ikea-remake i Sydkorea

Samtidigt som boken Remake Ikea – Idéer och inspiration för en egen stil såldes till Sydkorea öppnade det första Ikea-varuhuset där, en start som föranledde stort trafikkaos.

… och till Danmark och Tyskland

 
Boken fortsätter att inspirera till egna ”remakes”, vilket även gäller omslaget. Detta är den danska upplagan.

2014Titti Holmer gjorde succé
med fokusering på här och nu


På kort tid har Titti Holmer gett flera föreläsningar på temat Här och nu.

I samband med den fullsatta föreläsningen i Stockholm presenterades nya boken Förändringskoden – Fyra nycklar till ett bättre liv.

Columbus har hjälpt till med redaktionell bearbetning, rådgivning och marknadsinsatser.

Den första upplagan har gjorts som print-on-demand-bok, via Publit.se. 
Boken går att beställa på nätet, till exempel hos Bokus och Adlibris. ISBN: 9789175751474.

Titti Holmer är psykolog och hennes fem bästa tips för förändring är:

1. Gör val i linje med vad du tycker är viktigt, intressant eller roligt i livet.

2. Gå från kortsiktighet till långsiktighet. Välj bort kortsiktiga belöningar med negativa långsiktiga följder, gör val med positiva långsiktiga konsekvenser.

3. Vänta inte på inspiration, agera ändå.

4. Stå ut med obehag i nuet för något bättre längre fram.

5. Möt dina känslor med acceptans. Det finns ett samband mellan villighet att stå ut med obehag och att förändra ett beteende.

Det här är de fyra nycklarna till ett bättre liv:

KROPPSNYCKELN: Lugna din kropp
KÄNSLONYCKELN: Acceptera dina känslor
TANKENYCKELN: Överlista dina tankar
HANDLINGSNYCKELN: Gör medvetna valNej, det handlar inte om att tänka positivt!

   

I december utkommer FÖRÄNDRINGSKODEN – fyra nycklar till ett bättre liv av psykologen och föreläsaren Titti Holmer. Columbus har hjälpt till med redaktionella insatser och informationsspridning.  Boken är en Print-on-demand- (POD-) produktion.

Förändringskoden – fyra nycklar till förändring handlar om varför det är svårt att genomföra förändringar och vad man kan göra åt det. 

Titti Holmer har tidigare skrivit succéboken Lycka nu – en praktisk guide i mindfulness (Bonniers, 2009). Titti Holmer har uppmärksammats i tv-program och i många livsstilsmagasin och hennes bok har sålts i över 100 000 exemplar.

Tvärtemot vad många tror handlar det inte bara om att hitta viljan, den positiva inställningen och ha smarta tydliga delmål. Nej, det främsta hindret till förändring är en konflikt inbyggd i vår hjärna. Vad hjälper det att ha viljan och rätta tänket när känslorna spjärnar emot eller när kroppen skriker efter en belöning?

 I sin nya bok levererar Titti Holmer fyra nycklar för förändring som verkligen fungerar och visar hur du tar makten över ditt liv med medvetna val.

”Vart är du på väg? Handlingen ligger i din hand. Det är i nuet du bestämmer hur din framtid ser ut.”


Phow! Kreativ grammatik på Skolfoum

Annelie Johansson och Camilla Grönvall, författare till Grammatik i teori och lärande praktik, berättade för en stor publik om hur man kan göra grammatik rolig och meningsfull.

Läs mer i Skolvärlden http://skolvarlden.se/artiklar/phow-som-i-kreativ-grammatik

Snart finns även föreläsningen i UR:s programutbud.


Columbus i samarbete med Säkerhetsakademien

Ett nytt samarbete har inletts med Säkerhetsakademien, SSK, som erbjuder säkerhetsutbildningar inom hot och våld, självförsvar, rånsäkerhet etc.

Först ut är det fråga om produktion och marknadsföring av en nyutgåva av boken Hot- och våldshantering i praktiken. Författare är Hansi Stafbom, VD för SSK. Senare kan det bli andra utbildningsmaterial.

Risken att utsättas för hot och våld är hög inom flera yrkesgrupper.  Boken Hot- och våldshantering i praktiken vänder sig till alla som riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats. 

I boken ges konkreta råd och tips som kan användas i det dagliga säkerhetsarbetet. Steg för steg redogörs för hur man bäst förebygger, hanterar och efterarbetar situationer med hot och våld. 

Läs mer om boken, författaren och Säkerhetsakademiens verksamhet här.Kreativ grammatik på Skolforum

På årets Skolforum, tisdagen den 28 oktober, medverkar Columbus med ett seminarium om kreativ grammatik.

Det är författarna Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson som skrivit Grammatik i teori och lärande praktik som föreläser.

Stärk ditt eget kunnande i grammatik och bli säkrare och mer kreativ i klassrummet. Gå och lyssna på Jessica, Camilla och Annelie. 


Välkomna!

Carola Stuart
Projektledare
PS. Skolforum hålls på Stockholmsmässan, Älvsjö 27-28 oktober.FÖRHANDSINFORMATION OM KOMMANDE BOK

Sällsamheter på Ingarö – arbetsnamn


Upptäckarna, vattenlederna och människorna som skrev historia

Huvudförfattare är kulturhistorikern Katarina Schoerner Carr. Dessutom medverkar bland andra historieläraren Barbro Maassen, hembygdsforskaren Mimmi Öberg samt antikvarien Johan Aspfors på länsstyrelsen. Ingegärd Andersén, Peter Zaunschirm, samt Claes F Jonsson m fl, erfarna hembygdsforskare bidrar med underlag.

Boken, som kommer att vara rikt illustrerad, beräknas utkomma i mars 2015, i ett samarbete mellan Ingarö Hembygdsförening och Columbus Förlag.

Priset på boken kommer preliminärt att bli cirka 150-200 kr.

Preliminärt innehåll

Inga och de första ”upptäckarna”

· Människorna som befolkade landet som stiger ur havet

· Ingarös äldsta boplatser: Återvall, Fågelvik, Lämshaga, Lövhamra, Evlinge och Säby

Längs vattenleder, stigar och vägar

· Längs vattenvägarna, Kolströmmen och andra vattenleder

· Pilhamn, ett område av riksintresse 

· Vandring längs stigar, vägar och över flottbroar och svängbroar

· Eskil och Nils i Brunn och de stora gårdarna; Lemshaga, Beatelund och Säby

Människorna som skrev historia

· Fattiga och rika (Självägande bönder, fogdar, adelsdamer, godsägare, sjökaptener, pigor, drängar, fattighjon, inbrottstjuvar och ”förnäm herre på Östermalm” …. )

· Axel, fattigvårdsföreståndaren i Långvik och Ingarös stora berättare

· Dövstumma Lovisa fick hjälp och lyckades som mjölkerska på Säby

· Författarinnan Marika Stiernstedt på Brunns gård

· Siri von Essen och August Strindberg på Lemshaga

· Josef Carlsson, entreprenören som startade gruvdrift i Baldersnäs

Maten, livet och döden

· Strömmingen och brödet, krogen och festerna

· Klädedräkterna

· Pest, kolera och frossa

… och mycket mer!Om du är intresserad av att få närmare information om boken (naturligtvis utan köptvång) eller om du redan nu känner att du vill äga denna bok – hör gärna av dig via mejl till: Rolf.ellnebrand@columbusforlag.se, eller vanlig post till: Columbus Förlag, Säby ängs väg 12, 134 65 Ingarö eller per telefon till Columbus Förlag, Carola Stuart: 070 308 89 64.


Stort grammatikintresse

Inför höstens kurser ser vi att det finns ett stort intresse för boken Grammatik i teori och lärande praktik.
På ett av landets universitet kommer boken även att användas på förskolarutbildningen.

Två recensioner.

Ur Btj,häftepos 13121046:

"Författarna vill förmedla att grammatik är roligt och språkutvecklande och inte något isolerat, utan funktionellt och kreativt i ett förståeligt och meningsfullt sammanhang. Det är en inspirerande bok som förmedlar kunskap på ett lättillgängligt sätt".

Sofia Wahlström, Alfa & Lärarnas Nyheter:
"Att boken är upplagd så att den varierar mellan att ta upp ren grammatik och därefter didaktiska tips bidrar till att den är så pass lättläst. Ibland kommer även korta inslag där olika lärare eller lärarstudenter delger någon språklig erfarenhet från sitt yrkesliv. Dessa inslag anser jag ger extra liv till boken och gjorde att jag tyckte den blev ännu intressantare att läsa.
    Vill du ha en enkel repetition av grammatikens grunder samt tips om hur du kan undervisa om detta kan jag varmt rekommendera Grammatik i teori och lärande praktik".
 
Hela recensionen finns på www.lararnasnyheter.se/alfa/2013/12/17/stod-battre-grammatiklektion


Kreativ grammatik på Grammatikdagen

Den 21 mars anordnas den nationella Grammatikdagen.

I Göteborg kommer Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson att medverka i ett seminarium och tala om Kreativ grammatik. Hur man kan göra grammatikundervisningen rolig och meningsfull?

Arrangemanget vänder sig till lärare, studenter, forskare och andra intresserade, även allmänheten och är organiserat av Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

”Med grammatiken äger du språket. Med språket äger du världen”, sägs det. Men vilka förutsättningar ger vi egentligen eleverna i skolan att äga grammatiken, språket och världen? Det frågar pedagogerna Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson. Denna trio från Karlstads universitet är också författare till boken Grammatik i teori och lärande praktik (Columbus Förlag).

Med begreppet kreativ grammatik vill författarna introducera ett undersökande förhållningssätt dels till språket i sig, dels till vad grammatikundervisning kan vara. De menar att grammatik kan vara både spännande, roligt och utvecklande att arbeta med. Ett sätt att närma sig detta, är att utgå från de tre klassiska didaktiska frågorna.

Det handlar för det första om ämneskunskaper: Vad?

Det handlar för det andra om metoder för nytänkande: Hur?

Det handlar för det tredje om inre motivation: Varför?

Genom att lärare blir säkrare i de grammatiska frågorna, får de också ökade möjligheter att arbeta med elevers språkutveckling på ett friare och mer förutsättningslöst sätt, fjärran från tragglande av grammatikbokens regler. Med ökad språklig säkerhet utvecklas elevernas skrivförståelse såväl som läsförståelse – och grammatiken får ett sammanhang och en mening.

I föreläsningen under grammatikdagen visar författarna på arbetssätt för en hållbar och meningsfull grammatikundervisning som uppfyller läroplanens krav, vilket förstås innefattar att eleverna utvecklar de kunskaper som behövs för att utveckla språket i dagens samhälle.

– Vi vill integrera grammatik med didaktik för att stimulera elevernas språkutveckling, lärande, kreativitet och motivation. Detta gör vi genom att blanda sagoinslag, bilder, fakta, fallbeskrivningar, grammatik och didaktik, säger Annelie, Camilla och Jessica.

Författarna strävar alltså efter ett större och mer helhetligt språkvetenskapligt sammanhang.

Föreläsningen riktar sig i första hand till yrkesverksamma lärare och lärarstudenter med inriktning främst mot förskoleklass till årskurs 3. Även en språk- och grammatikintresserad allmänhet är varmt välkommen!


Ett bord är ett bord, är ett bord - eller?

Christopher Columbus började också med en specifik idé och sedan fullföljde han ytterligare en, och den förändrade världen. Av detta kan man dra slutsatsen att saker inte alltid är vad de ser ut att vara. Fråga dig själv: Är det möjligt att förändra möbler från Ikea, företaget som förändrade hur miljontals människor lever?

Ja, det är möjligt. Vi la till lite extra kreativitet och hamnade bortom designen från det svenska företaget med ikonstatus. Allt började den dag vi inhandlade några Ikeamöbler till kontoret. Tålmodigt satte vi ihop möblerna genom att noga följa monteringsanvisningarna. Det fina med instruktionerna från Ikea är att de talar ett språk utan ord som alla kan förstå. Det enda du behöver göra är att hålla dig lugn när dussintals av olika skruvar, krokar, brickor och skivor av skiftande slag ligger framför dig.

Vi hade avslutat det första föremålet och skulle just ta itu med nästa när vi kom på att vi skulle kunna ”berika” den första möbeln med några delar från den andra och på så sätt skapa en tredje. Det var som att flytta runt stommen för att synliggöra mindre synliga delar (från sida A till sida B), eller som att sätta ett strålkastarljus på den mörka sidan, vilket framtvingar en fix och odiskutabel identitet hos ett formgivet föremål: ett bord är ett bord.

Men, för att citera René Magrittes målning av en pipa på vilken han skrivit ”Detta är inte en pipa”, skulle man om vårt bord kunna säga ”detta är inte ett bord”. Det är inte ett bord på det sätt som vi vanligtvis föreställer oss (betraktar) ett bord. Vårt är ett bord med något annat inuti, ovanför, under och runt omkring. Det leder oss fram till att (med Gertrude Steins berömda: ”En ros är en ros är en ros”) säga ett bord är ett bord är ett bord. Avslutningsvis gav vi det en annorlunda, djärv och rolig form som leder tankarna till andra projekt, andra sorters möbler vilka i sig verkligen är original eller ”karaktärer”.

Välkommen hem till ditt nya hem!

Francesco Pepa & Elia Maurizi

www.testedilegno.eu


En stark inredningstrend


Under rubriken Inredningstrender i senaste numret av Villaktuellt avhandlas Remake Ikea i en artikel.

”En av årets starkaste inredningstrender är Remake – att förnya, förändra och förlänga livet på gamla möbler. Att förnya genom second hand är både klimatsmart och ekonomiskt smart.”

Tre föremål ur boken presenteras närmare som exempel på denna trend:
Bäddsoffan Hagalund med nytt överdrag Bubbel från Bemz, textildesign Bantie. Foto: Anna Malmstedt. 

Gammalt nattduksbord ommålat, tapet på ovansidan och ny knopp. Foto: Anna Malmstedt.


Pinnstolsgunga, idé och foto Isabella Waldenmaier. 


Ur Villaaktuellt vecka 4 2014.


Smakprov ur Columbus utgivning

Nu ska alla kunna se smakprov ur Columbus utgivning. Först ut visas ett smakprov på boken Remake Ikea - Idéer och inspiration för en egen stil.

Gå in och testa på www.smakprov.se och ange Remake Ikea!

Smakprovet publiceras som ett led i ett samarbete mellan Columbus och Tomas Tysén som driver Smakprov Media AB.


Columbus expanderar

Med start första januari 2014 går Carola Stuart in som förlagschef på Columbus Förlag AB.

Några projekt är under planering för utgivning under 2014 och längre fram. Dessutom kommer Carola att hjälpa andra som extern projektledare, redaktör och marknadsförare.

Carola har tidigare arbetat 23 år inom Norstedts-koncernen, senast som ansvarig för Norstedts kursboksutgivning. Dessförinnan arbetade hon som förläggare och förlagsredaktör för olika områden med Norstedts och Prismas fackboksutgivning.

Carola har varit förläggare för två titlar som vunnit Augustpriset som bästa fackbok; 2004 Lena Einhorns Ninas resa och 2002 Lars-Olof Larssons Vasa – landsfader eller tyrann?

Du kan nå Carola via carola.stuart@columbusforlag.se och telefon 070-3088964.


2013


Författarduon Anna och Anna anlitas av TRR

TRR, dvs Trygghetsrådet, som är en stiftelse som arbetar med omställningar, anlitar Anna Edshage och Anna Söderlund för en pilotutbildning kring bättre anställningsintervjuer.

TRR har nästan 40 års erfarenhet av övertalighetssituationer i svenskt näringsliv. TRR har cirka 230 medarbetare på drygt 40 platser i landet.

Vid pilotutbildningen hos TRR kommer tips och råd i boken Jobbet är ditt – Vägen till en lyckad anställningsintervju, som Anna och Anna skrivit tillsammans, att presenteras närmare.


Föreläsning på Kontentan
Anna Edshage har gjort en halvtimmes föreläsning på som handlar om vad du skall tänka på och förbereda för att genomföra en lyckad anställningsintervju och öka dina chanser att vinna jobbet.

Kolla in: http://www.kontentan.se/kampanj=facebook


Öppet hus hos Bemz


Välkommen på öppet hus hos Bemz butik på Odengatan 22!

Lördag 26 oktober, kl 11:00-16:00. 

Det är Bemz som bjuder in och arrangerar tillsammans med PRETTYPEGS och Columbus.

Under dagen bjuds på massor av inspiration om hur var och en med enkla knep kan förändra sina Ikea-möbler på ett unikt och personligt vis.  PRETTYPEGS visar exempel på sina läckra möbelben 

Dessutom bjuds det på dryck, tilltugg, erbjudanden och tävlingar. Vid klockan 14:00 kan du höra mer om våra idéer.

Om du handlar för 1999 kr eller mer så bjuder vi Bemz på ett 3-pack kuddfodral värde 499 kr på köpet! Kuddfodralen har noga kombinerats av Bemz designteam för att matcha och komplettera ditt Bemzöverdrag.


Anna ger tips för att få drömjobbet

Anna Söderlund, Acandos HR-avdelning och författare till boken Jobbet är ditt – Vägen till en lyckad anställningstips ger i ett youtube-klipp några tips för att få drömjobbet.

Kolla in, stanna upp, tänk efter och kolla in igen. Och ännu mer finns att läsa i boken.

http://youtu.be/zMZKYGKkxR0


Stort intresse för grammatik

på Bok- och biblioteksmässan

Det blev många som kom till grammatikseminariet på Bok- och biblioteksmässan.

Seminariet Grammatik är allvarligt – och underhållande ingick i mässans satsning Skolspåret som riktar in sig på pedagoger, skolledare och andra som är intresserade av pedagogik och skolfrågor.

Författarna Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson fick instämmande nickar och leenden när de berättade om hur de arbetat för att möta dagens lärare och lärarstudenter som känner att de dels själva behöver fylla på med kunskaper i svensk grammatik och dels gärna vill ha en massa didaktiska tips.

De har verkligen lyckats skriva en totalintegrerad grammatik med tydlig struktur. tidigare och dagens grammatik-undervisning.

Efteråt kunde man höra kommentarer från flera om att det behövdes nya grepp med tanke på skolans förändring och för att nå fram till dagens elever. Även lärare på komvux och SFI blev intresserade av den nya boken Grammatik i teori och lärande praktik. 


Första intrycket avgörande för jobb

I en intervju för Metro berättar Anna Edshage och Anna Söderlund, författare till boken Jobbet är ditt – Vägen till en lyckad anställningsintervju, betydelsen av det första intrycket.
– Forskningen visar att det bestående intrycket av en arbetssökande bestäms mer eller mindre omedelbart. Självklart väger kompetensen för tjänsten tungt men arbetslivet består alltmer av möten människor emellan där den sociala kompetensen blir avgörande.


– Risken är överhängande att misstagen i början lägger sig som en skugga över resten av vad den arbetssökande gör och säger under en anställningsintervju.Columbus medverkar på Bok- och Biblioteksmässan

Grammatik är allvarligt – och underhållande

På årets Bok- och Biblioteksmässa medverkar Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson, pedagoger vid Karlstads universitet, för att tala om sin nya grammatikbok som ges ut av Columbus. Framträdandet sker under fredagen, den 27 september kl 11–11.45.

Författarna berättar att allt fler går ut skolan utan att ha grammatikkunskaper och skrivregler på plats. För både elever, lärare och utbildningssystem får det konsekvenser i en tid då kommunikation både i tal och skrift fått ökad betydelse.


Med sin bok Grammatik i teori och lärande praktik, även kallad "Drakboken"vill författarna inspirera lärare att arbeta med svensk grammatik på ett nytt sätt – men även bjuda på en, ibland, välbehövlig repetition. Framträdandet sker som ett samtal om hur man totalintegrerar grammatik och didaktik, och hur man kan fylla grammatiska luckor på ett underhållande och effektivt sätt.


Release för boken på Karlstads universitet den 4 september, kl 15.


Remake i Tyskland

Nu är det klart med utgivning av boken Remake Ikea – Idéer och inspiration för en egen stil i Tyskland och flera länder är på gång. Det är tyska förlaget Frech Verlag som köpt rättigheterna.

 Uppgörelsen med Frech har träffats genom medverkan av Amelie Bennet, Bennet Agency.


Ny bok
Grammatik i teori och lärande praktik

Från förskoleklass till åk 3


Allt fler går ut skolan utan att ha grammatikkunskaper och skrivregler på plats. För både elever, lärare och utbildningssystem får det konsekvenser, inte minst i dessa tider då kommunikation, både i tal och skrift, är så viktigt. Det säger Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson, pedagoger vid Karlstad universitet.


Satsa på grammatik

De tre Karlstadpedagogerna har skrivit boken Grammatik i teori och lärande praktik och är tänkt för lärare i förskoleklass till årskurs 3.

Boken syftar till att ge läsarna grundläggande kunskaper i grammatikens teori och praktik. Bland annat repeteras baskunskaperna i grammatik, exempelvis terminologi, ordklasser, satsdelar och skrivregler. Detta sätts in i ett helhetsperspektiv, där läsaren kan se hur viktig grammatiken är och vilka funktioner den fyller.Jessica Eriksson, prefekt för Institutionen för språk, litteratur och interkultur säger:

– Boken syftar till att omsätta de teoretiska kunskaperna till ett praktiskt utövande i klassrummet. Denna bok sammanflätar grammatikdidaktik med ämnesteori. För att kunna stödja barn i deras språkliga utveckling och i mötet med det skrivna språket, krävs språkliga kunskaper och medvetenhet hos vuxna i barnens omgivning.

– Boken vilar på en grund av helhet, där kunskap och lärande praktik samverkar. Den funktionella grammatiken ställs i centrum och utifrån denna kopplas vidare till kreativa och barncentrerade arbetssätt, berättar Camilla Grönvall, universitetsadjunkt.

Och Annelie Johansson, grundskollärare och universitetsadjunkt fyller i:

– Grammatik i teori och lärande praktik, eller kort och gott "Drakboken", vänder sig i första hand till blivande och verksamma F-3-lärare. Även lärare som ska undervisa äldre elever eller yngre barn och alla andra som vill friska upp grunderna i svensk grammatik kan läsa boken med stor behållning.

Om författarna

Jessica Eriksson fil.dr i nordiska språk och prefekt vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur. Camilla Grönvall är från början gymnasielärare och numera universitetsadjunkt. Annelie Johansson är grundskollärare med inriktning mot de yngre åldrarna i botten och universitetsadjunkt. Alla tre arbetar vid Karlstad universitet.

Bokfakta

Titel: Grammatik i teori och lärande praktik - Från förskoleklass till åk 3

Författare: Jessica Eriksson, Camilla Grönvall, Annelie Johansson

248 sidor, kartonnage. ISBN 978-91-856-1719-7

Utgivningstid: september 2013

Från Nyheter P4 Kronoberg 

"Det finns ett jobb för alla"

Anna Edshage, jobbmäklare, ger sina tips. 

I en tid av tuff arbetslöshet och kamp om jobben ringde Eftermiddag i P4 upp Anna Edshage, jobbmäklare och en av författarna till boken Jobbet är ditt: vägen till en lyckad anställningsintervju för att höra vad man bör tänka på under sitt jobbsökande.

– Det finns ett jobb för alla, säger Anna Edshage och ger sina tre bästa tips.

  • Första intrycket superviktigt. Det är särskilt tre saker som man ska tänka på – ha ett  fast och stadigt handslag, håll ögonkontakt och le gärna.
  • Om du vill ha jobbet – berätta det. Ta det inte för givet att arbetsgivaren vet det utan försäkra dig om att det framgår.
  • Tänk som Ingmar Stenmark – ju mer man tränar desto större tur skapar man för sig. Träna på intervjufrågor och var förberedd genom att bland annat läsa på om företaget och dess värderingar.
Och Smålandsposten berättade mer!
Remake i Väsby och i Mitt-i-tidningen

Under maj månad visar Bokcompaniet exempel på remake-projekt i skyltfönstret.Bokcompaniet är med kunnig och trendkänslig personal en av landets mest framgångsrika bokhandlar trots tuff konkurrens. Den ligger mitt i Väsby centrum, norr om Stockholm. I flera upplagor av Mitt-i-tidningen presenteras idén bakom Remake Ikea, se sidan 14 i: http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_miwa
Nyutkommen


Jobbet är ditt – Vägen till en lyckad anställningsintervju

I veckan har nya boken Jobbet är ditt – Vägen till en lyckad anställningsintervju utkommit. Författare är Anna Edshage och Anna Söderlund, erfarna och framgångsrika rekryterare som vet att bra anställningsintervjuer har en avgörande betydelse.


Boken finns hos många bokhandlare och snart även på flera bibliotek. Bibliotekstjänst lektör Inge Ohlsson skriver så här om boken:

”För de som söker jobb inom företag och förvaltningar är det viktigt att inhämta information och ingående kunskaper om det företag eller den förvaltning man söker anställning hos.

Om man blir kallad till anställningsintervju bör man i god tid före tänka igenom hur man ska agera och uppträda vid intervjusamtalet.                                                                  
                                                                                                    Anna Edshage och Anna Söderlund

Anna Edshages och Anna Söderlunds välskrivna och personligt utformade skrift vänder sig främst till anställningssökande, men är även av intresse för chefs- och personalrekryterare samt universitetsstuderande.

… I samband med utbildning kring rekryteringsfrågor bör Anna Edshages och Anna Söderlunds bok kunna fungera som en inspirationskälla. Författarna har lång erfarenhet av arbete inom rekryteringsbranschen.”      Ur Häftepos 13112021 

Bemanningsföretaget Proffice är en av tillskyndarna till bokprojektet och som kommer att använda boken internt inom företaget.

Carola Määttä, kommunikationsdirektör på Proffice säger så här om boken:

”Vi ser och förstår utmaningen med att söka nytt arbete – oavsett bakgrund, ålder och kön. Därför anser vi att boken Jobbet är ditt – Vägen till en lyckad anställningsintervju är ett mycket bra och praktiskt verktyg för att maximera möjligheterna för människor att utvecklas i nya sammanhang”.

Både Arbetsförmedlingens tidning Platsjournalen och tidningen Dagens möjligheter har haft intervjuer med författarna. Ytterligare medverkan i media är på gång.


Remake Ikea i TV4


Carolina Seybold har varit hos Malou von Sivers i Efter tio i TV4 och presenterade boken Remake Ikea – Idéer och tips för en egen stil.

Carolina berättade om gör det själv-trenden, återvinning och att skapa ny form av Ikeamöbler.

I rutan tronade Malou i den klassiska Farmorfåtöljen från Malmsten som gift sig med en fotpall Standmon från Ikea, båda omklädda med nytt tyg av Charlotte Östergren, Alla rum, Gustavsbergs möbelomklädsel. Där fanns också ett ommålat sängbord med tapet på ovansidan och ny knopp från Parts of Sweden, ett av företagen som har kompletterande artiklar till Ikea-möbler.

Katarina Brieditis fina, moderna dalahäster hade fått kompletterande möbelband och världens sannolikt mest spridda vattenkanna, PS Vållö av Monika Mulder hade blivit tvåfärgad.


Carolina Seybold visade hur man kan anpassa lampan Knappa och bordet Lack till egen stil.

Kolla in:
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/hon-skapar-ny-form-av-gamla-ikeam%C3%B6bler-2326920

Kolla också in de allt om Remake Ikea på Facebook, sök Remake Ikea och Gilla och Dela!Remake Ikea är den nya demokratiska designen 

Nu utmanas Ikea igen. Denna gång är det glada amatörer över hela världen som förverkligar Ikeas egen paroll från 1990-talet om demokratisk design.

På nätet finns tusentals projekt. Bara Ikeahackers har samlat över 3000 projekt. Och nu kommer boken Remake Ikea, som DN berättade om i fredags, med många projekt och inspiration till att göra om, förnya och förlänga livet och skapa en egen stil. Boken är som bekant helt frikopplad från möbeljätten.

I boken finns projekt från många håll i världen; Kanada, USA, Österrike, Nederländerna, USA och givetvis Sverige.

De medverkande är olika människor med olika bakgrund inom inredning, vissa har inredning som jobb, andra som ett stort intresse.

Demokratisk design var titeln på en liten skrift om Ikea som Lennart Ekmark, dåvarande design- och sortimentschef, skrev till premiären för PS-serien i Milano 1995.

Den nya boken Remake Ikea – Idéer och inspiration för en egen stil kan också ses som ett inslag i den DIY-, gör det själv-vågen, som sveper över hela världen. Det handlar mycket om skaparglädje, oberoende och återbruk. Finns i bokhandeln från och med 18 mars.Får vi lov att presentera

 Rebecca Hedqvist
en av de medverkande i Remake Ikea – Idéer och inspiration för en egen stil

Rebecca arbetar inom kommunen och på fritiden gillar hon att ägna sig åt kreativa saker. Pysslar i trädgården, planerar inredning av hemmet, som sambon Danne sedan får utföra, fotograferar mycket och lagar gärna mat och bakar när tillfälle ges. Slukar ljudböcker i bilen till och från jobbet (läsa böcker prioriterades bort när Rebecca fick barn).

Rebecca bor i ett hus några mil söder om Stockholm med sin familj. Familjen består av sambo Danne och barnen Alicia och Tobias.

Sin blogg startade Rebecca som ett tidsfördriv år 2006 då hon var gravid med Alicia. Hon var sjukskriven och behövde något att göra. Tidigare hade hon småpysslat med hemsidor men då, under graviditeten tog hon steget in i bloggvärlden, och hon har inte ångrat sig.

– Bloggen är som ett barn, och här finns nu så mycket historia att jag snabbt avfärdar alla tankar på att sluta blogga när det känns lite mycket, berättar Rebecca.

Kolla in hennes hemsida www.rebeccas.se.


Rädda för tårar?

Lyssna på Ann-Kristin Lundmark i Kropp & själ

Den 19 februari medverkade Ann-Kristin Lundmark i radions program Kropp & själ där människor som varit med om dödsfall, sjukdom eller andra svåra situationer vittnar om vänner och kollegor på arbetet som plötsligt inte hör av sig eller går omvägar. Det verkar som om vi är rädda för tårar.

Ann-Kristin är leg psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av sorgebearbetning, författare till boken Sorgens olika ansikten och medverkar även i Trösteboken.

Lyssna gärna på radioprogrammet via länken:

http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4430337 Får vi lov att presentera


 Åsa Johansson,

en av de medverkande i Remake Ikea – Idéer och inspiration för en egen stil

Åsa Johansson i Kungälv driver ehandelsföretaget Dinlampa.com där hon erbjuder material och hela kit för att skapa egna lampor. I boken har hon med flera lösningar som utgår från lampan Knappa som säljs av Ikea.

Åsa berättar:

– Affärsidén började ta form när jag för några år sedan själv var på jakt efter lampskärmsmaterial. Jag tyckte det befintliga utbudet var fattigt med tanke på det intresse som faktiskt finns. Jag letade länge efter de rätta produkterna, men då jag inte fann vad jag sökte efter ville jag genast bli bäst på lampskärmsmaterial på nätet.

Allt fler människor vill skapa något eget, något personligt. Det förekommer över hela världen. Det här är något som Åsa också fångat upp.

– Gör det själv-marknaden blir bara större och större. Många människor är ute efter skräddarsydda lösningar eller inredningsdetaljer som är unika och ensamma i sitt slag. Jag började undersöka ifall det fanns någon potential i min affärsidé. Jag gjorde några gedigna marknadsundersökningar och det visade sig vara stor efterfrågan på materialet. Jag fick vatten på min kvarn och undersökningarna satte igång på allvar. För varje dag som gick fick jag veta något nytt. Jag letade efter rätt leverantörer och tillverkare. Jag beställde hem prover ifrån hela världen. För mig är det A och O att varorna är kvalitativa. Allt material är flamsäkert och produkterna behåller sin färg och kvalitet år efter år, berättar Åsa Johansson som nu har kunder över hela landet.

I boken Remake Ikea visar Åsa tre exempel, en modell med rött hellinne, en annan med tapet från Marimekko samt en stor Knappalampa med mjuka former. Förutom löst material erbjuder Åsa på Dinlampa.com, färdiga kit.

– Jag är mycket stolt över mina kit. Med hjälp av dessa fixar du lätt och prisvärt en helt egendesignad lampa. Det var exakt detta material jag själv var ute efter för några år sedan. Jag älskar inredning och jag brinner för belysningsbranschen och mitt intresse för form och design ökar hela tiden. Jag vet att det finns fler själar som älskar pyssel och att skapa.

– Jag letar ständigt efter nytt material och är alltid på jakt efter nya trender och gärna banbrytande och annorlunda material eller tillvägagångssätt. Saknar du någonting i mitt sortiment är du mycket välkommen att skicka mig ett mail så ska jag se ifall det finns någonting jag kan göra.


Åsas kit finns i många olika storlekar. Tveka inte att mejla henne: info@dinlampa.com.

Refresh & remake årets trend på Formex

I SVT:s Rapport berättade man apropå Formex-mässan att remake är den senaste inredningstrenden. Hemmålade möbler har blivit trendigt. Man kan blanda nya och antika möbler om man målar om och klär om dem med fräscha tyger. Kolla in: www.svtplay.se/video/949944/18-1-19-30 

– Refresh handlar om att återanvända och att fräscha upp det man redan har, att skapa en ny känsla genom att göra om, färga och måla om, berättade Lotta Ahlvar, vd på Svenska Moderådet. 

Moderådet hade fått i uppdrag att gestalta avdelningen Trend Zone på Formexmässan vilket man gjorde genom att ordna specialutställningen ”Fresh House”. Där tolkades de viktigaste internationella trenderna inom design och heminredning ur ett nordiskt perspektiv. 

Trenden med återbruk belystes även av Stadsmissionen som visade och berättade om remake-projekt. 

Ett annat exempel på att förnya hemmiljön svarade Prettypegs för. Grundarna Jana Cagin och Mikael Söderblom visade exempel på nya läckra ben som passar till sängar och soffor från Ikea. 

Prettypegs sortiment, som är en snabb och elegant genväg till att förnya inredningen hemma, presenteras utförligt i den kommande boken Remake Ikea. Här en ny modell som heter Svea och Carl i ny färgkombination ask/svart.

                   Förhandsinformation

Jobbet är ditt - Vägen till en lyckad anställningsintervju

Anna Edshage och Anna Söderlund

Utkommer i april!

Boken är till för alla som ska gå på intervju. Boken fokuserar på de gemensamma framgångsfaktorer som är avgörande för vem som får jobbet oavsett vilken position det är som ska tillsättas.

Oavsett om du är novis och ska gå på din första intervju eller om du har mycket erfarenhet från att bli intervjuad, kommer du att finna avsnitt i boken som hjälper dig att prestera ditt bästa vid intervjutillfället. Du som är rutinerad kan välja att läsa de kapitel som är mest relevanta före intervjun, för att fräscha upp och reflektera över vad du ska tänka på och svara samt ta del av ny spännande forskning. För dig som ny på arbetsmarknaden finns det mycket att träna på!

Boken innehåller 
Träningstips inför anställningsintervju.
Information om olika tester.
Om första intrycket och om kroppsspråk.
Frågor du kan få – och ställa själv.
Rätt attityd viktigare än formella meriter?
Framgångsfaktorer och är de olika för män och kvinnor?
Hur man kan arbeta med visualisering och mental träning för att stärka sig inför intervjun.
Efter intervjun – utvecklas av feedback.
Råd/tips om CV-skrivning och andra handlingar när du söker jobb.

Författarna berättar:

Syftet med boken är att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas på intervjun så att du blir arbetsgivarens självklara val. När du läst denna bok har du större chans att lyckas på intervjun.

Vi har samlat våra bästa råd om vad du ska tänka på före, under och efter anställningsintervjun för att öka dina chanser att få jobbet.

Boken är praktisk och lättillgänglig med konkreta exempel och handfasta råd varvat med personliga och underhållande berättelser från verkliga livet. Målet är att du ska kunna förpacka ditt eget unika erbjudande och bli proffs på att sälja dig själv. Du ska känna dig tränad, väl förberedd och trygg i intervjusituationen.

Att göra sitt bästa ifrån sig på anställningsintervjun är en konst och som med allt annat går det att träna, repetera och visualisera för att förbättra sitt resultat. Vi råder dig att träna, träna mer och träna lite till.

Vi vill att du ska lyckas!

Författarna Anna Edshage och Anna Söderlund har många års erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen. De har arbetat med de flesta kompetenser och människor med olika förutsättningar; truckförare, receptionister, IT-, ekonomi- och försäljningschefer, civilingenjörer, programmerare, konsulter, kundtjänstmedarbetare, personalspecialister och nyexaminerade.

Anna Edshage och Anna Söderlund har framgångsrikt hjälpt många människor att bli bättre på att marknadsföra och sälja sig själva. De brinner för att få människor att växa, att ta nästa steg i karriären och att nå sina drömmar.

Bokfakta
Titel: Jobbet är ditt – Vägen till en lyckad anställningsintervju
Författare: Anna Edshage och Anna Söderlund
Omfång, utförande och format: 104 sidor, trådbundet mjukband, 138 x 205 mm
ISBN 978-91-856-1717-3Bubblande skaparkraft 2013

”Händig blir det nya street smart” var rubriken på en trendspaning som Johan Åkesson svarade för i Dagens Nyheter inför 2013.

”Mycket tyder på att 2013 kan bli året då vi gör mer själva, då nörden än mer cementerar sin position som hjälte, och då träslöjd blir det hetaste ämnet på schemat. När ´händig´ blir det nya ´street smart´ kan man också ännu tydligare konstatera att tid är vår tids mest värdefulla valuta”, förutspår Johan Åkesson.

Även i radion och böcker som ”Makers – the new industrial revolution” kommer signaler om en växande rörelse. Det handlar om en ny våg av gör det själv, DIY, do it yourself, ett uttryck från 1950-talets USA där vanligt folk byggde om, lagade och fixade. Några decennier senare blommade DIY-rörelsen inom musiken där musikintresserade byggde egna studios och startade specialtidningar.

Nu är det en ny ”makers movement”, eller skaparrörelse på svenska, på gång. För en ”maker” handlar det både om skaparglädje och att vara oberoende. I vetenskapsradion berättades om en korean som byggt en egen satellit. I boken ovan spås en 3D-skrivare sätta fart på utvecklingen. 

I modetidningen BON berättade Linda Leopold om ett samarbete med industridesignern Alexander Lervik. ”Stora smycken i plast och silverfärgade bubbliga moln har printats med 3d-skrivare. Spridda skurar av 3d-printade plagg har setts på modeveckor runt om i världen det senaste året. Överlever vi 2012 lär vi få se mer”, konstaterade Linda Leopold.

Och under våren 2013 blir sajten ikeahackers.net sju år och kan få ett ännu större genomslag. Sajten, som grundades av Mei Mei Yap år 2006, har numera över 3000 projekt, inskickade av gör det självare runt om i världen.

År 2013 kan bli året då vi gör mer själva. Då finns också boken Remake Ikea med inspiration. 

Gott nytt år!


Ett antal projekt för vardagsrum, hall, sovrum, kök, matplats och inte minst för barnrum presenteras. Det är smarta och roliga lösningar – allt för att skapa en egen stil och personlig inredning. 2012

Bokproduktion på olika sätt

En del böcker utges under det egna förlagsnamnet Columbus t ex Sorgens olika ansikten och Espresso hemma.


Columbus utvecklar också bokidéer för andra förlag och fungerar som extern projektledare, redaktör. Exempel: Familjens juridik för Norstedts och Hästens skötsel för Ica/Forma.


Columbus förlag hjälper även till på andra områden, som agent och konsult, senast för författarna Anita Lanz och Catarina Baldo Zagadou för deras bok Jag vill dö med en ängel vid min sida som utkom på Optimal förlag.

Columbus medverkar också med olika utbildningsinsatser

Drivkraften bakom Columbus är nyfikenhet - på mycket!

Välkommen in för ytterligare information!

Böcker är spännande, angelägna, intressanta!

Columbus ger ut och ligger bakom vitt skilda böcker. Författarna är väl kunniga inom sina respektive områden som Ann-Kristin Lundmark, leg psykolog och leg psykoterapeut, Gunilla Nyström, jurist och SEBs privatekonom, Alexandra Zazzi inom mat och Eva Eternell Hagen inom hästområdet.

Det har handlat om böcker inom: