Böcker

Böcker inom olika områden,
för människor med olika intressen


Columbus Förlag ger ut böcker under eget förlagsnamn. Det är framför allt fackböcker för vuxna, böcker inom olika områden och för för människor med olika intressen.

       
Grammatik i teori och lärande praktik, Jobbet är ditt och Remake Ikea kom alla ut under 2013. Under 2014 utkom Remake Ikea även på tyska och en dansk version är också på gång. 


 

Trösteboken utkom första gången 2009. Då utkom även andra upplagan av Sorgens olika ansikten

 
  

Inredning ombord utkom 2009. Året dessförinnan utkom Byt motor i båten samt Torsdagarna med Zazzi

De båda båtböckerna var författade av Micke Westin och utgavs i samarbete med tidningen Praktiskt Båtägande. Boken med Alexandra Zazzi utgavs i samarbete med GöteborgsPosten.

 

Utgivningen på Columbus förlag inleddes hösten 2006 med Eugène – Vid Napoleons sida av Kerstin Nohrenius, i samarbete med Åkermans förlag, och Mitt liv och min släkt av Johan Schönstedt och Rolf Ellnebrand.


Samarbete med andra förlag

Columbus Förlag samarbetar även med andra förlag och genomför bokprojekt på uppdrag.

Stilguiden – möbler och inredning 1700-2000
, med Jane Fredlund som författare och Snälla mamma sluta dricka med Britta Berggren Ericson som författare, samt Ridövningar med Eva Eternell Hagen är exempel på detta. Alla dessa tre titlar utkom på Bokförlaget Prisma, Norstedts. 

 


   Andra titlar är Hästens skötsel och Working Equitation som tagits fram i samarbete med Ica bokförlag/Forma under 2010 och 2011.


Under 2011 utkom dessutom Jag vill dö med en ängel vid min sida 
av Anita Lanz och Catarina Baldo Zagadou på Optimal förlag på initiativ av Columbus.