Böcker‎ > ‎Egen utgivning‎ > ‎

FLAX En flygande start till språk och svensk kultur

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige ger grunderna i svenska, samhällsliv och kultur. Boken vänder sig framför allt till asylsökande och andra nyanlända som inte har påbörjat SFI, men den kan även användas i andra sammanhang.

Flax går i hög utsträckning de nyanlända till mötes. Faktatexter och introduktioner av språkliga moment är översatta till engelska, arabiska och persiska.

Syftet med översättningarna är dels att snabbt komma in i både språk och samhällsliv, dels att förmedla kulturella koder som det kan vara bra att känna till.

Många som undervisar nyanlända i grundläggande svenska är volontärer som har en annan bakgrund än lärarutbildning. Därför finns Tips till läraren i anslutning till de olika momenten.

Ett starkt önskemål från nyanlända som medverkat i boken är att få ordlistor på ord inom olika vardagliga områden som att handla, besöka vårdcentralen och tala om familj och boende. Därför finns ordlistor samlade temavis och när de ska läras in passar vi på att träna grunderna i svenska. Till exempel står det inte bara flicka, äpple under bilderna, utan en flicka, ett äpple.

När man lär sig ett nytt alfabet måste man också träna att skriva. Därför är tanken att varje deltagare helst ska ha ett eget exemplar att arbeta och skriva i.

Bokens 160 teckningar är gjorda av en bildlärare från Irak.

Nedan finns hela innehållsförteckningen i Flax.

Alfabetet – Siffror med år, datum personnummer, telefonnummer, att ringa – Hej, att presentera sig – Klockan – Veckor, månader, årstider – Vädret – Högtider – Substantiv ­– Färger, adjektiv – Familj och boende – Pronomen – Frågeord och fraser, ordföljd – Adresser, namn, riktning, skyltar, vanliga förkortningar – Transport och biljetter – Parkering – Idrott, fritidsintressen – Verb – Handla – Mat och dryck, verb laga mat, vanlig svensk mat – Möbler och husgeråd – Kläder – Hälso- och sjukvård, kroppen – Banken – Samhälle och politik, demokrati, riksdag och regering, monarki, religionsfrihet – Arbete, yrken, pension – Skola och utbildning – På stranden, i badhuset – Jämställdhet – Djur – Natur – Slutord från författarna.Bokfakta

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige

ISBN 978-91-8561727-2

112 sidor

Rikt illustrerad i fyrfärg

Utkom: April 2016

För mer information kontakta Carola Stuart, carola.stuart@columbusforlag.se, 070-308 89 64.