Böcker‎ > ‎Egen utgivning‎ > ‎

Grammatik i teori och lärande praktik

Allt fler går ut skolan utan att ha grammatikkunskaper och skrivregler på plats. För både elever, lärare och utbildningssystem får det konsekvenser, inte minst i dessa tider då kommunikation är så viktigt. Grammatik i teori och lärande praktik är en totalintegrering av svensk grammatik och didaktik.

Författare är Jessica Eriksson, Camilla Grönvall, Annelie Johansson, alla Karlstad universitet.

 

Från förskoleklass till åk 3

Boken syftar till att ge läsarna grundläggande kunskaper i grammatikens teori och praktik. Bland annat repeteras baskunskaperna i grammatik, exempelvis terminologi, ordklasser, satsdelar och skrivregler. Detta sätts in i ett helhetsperspektiv, där läsaren kan se hur viktig grammatiken är och vilka funktioner den fyller.

Utöver detta syftar boken till att omsätta de teoretiska kunskaperna till ett praktiskt utövande i klassrummet. Denna bok sammanflätar grammatikdidaktik med ämnesteori. För att kunna stödja barn i deras språkliga utveckling och i mötet med det skrivna språket, krävs språkliga kunskaper och medvetenhet hos vuxna i barnens omgivning.

Boken vilar på en grund av helhet, där kunskap och lärande praktik samverkar. Den funktionella grammatiken ställs i centrum och utifrån denna kopplas vidare till kreativa och barncentrerade arbetssätt.

Grammatik i teori och lärande praktik, eller kort och gott "Drakboken", vänder sig i första hand till blivande och verksamma F-3-lärare. Även lärare som ska undervisa äldre elever och alla som vill friska upp grunderna i svensk grammatik kan läsa boken med stor behållning.

 

Om författarna

Jessica Eriksson fil.dr i nordiska språk och prefekt för Institutionen för språk, litteratur och interkultur. Camilla Grönvall är från början gymnasielärare och numera universitetsadjunkt. Annelie Johansson är grundskollärare med inriktning mot de yngre åldrarna i botten och universitetsadjunkt. Alla tre arbetar vid Karlstads universitet. 


Bokfakta
Titel: Grammatik i teori och lärande praktik
Författare: Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson
Omfång, utförande och format: 248 sidor, inbunden, 151 x 226 mm
ISBN 978-91-856-1719-7

Utkom: September 2013