Böcker‎ > ‎Egen utgivning‎ > ‎

Hot- och våldshantering i praktiken

Hot- och våldshantering i praktiken

Risken att utsättas för hot och våld är hög inom flera yrkesgrupper.  Speciellt hög är risken inom polisen, vården (främst inom psykiatrin, akutvården och omsorgen), olika myndigheter (socialtjänsten, migrationsverket, försäkringskassan etc), handeln och inom skolan.  

Hot- och våldshantering i praktiken vänder sig till alla som riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats.  Författare är Hansi Stafbom, VD för Säkerhetsakademien, SSK

I boken ges många konkreta råd och tips som kan användas i det dagliga säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Steg för steg redogör författaren för hur man bäst förebygger, hanterar och efterarbetar situationer med hot och våld. Åtgärder för hur arbetsplatsens säkerhet bäst utformas och hur personalen kan, bör och ska förbereda sig inför eventuellt hotfulla och våldsamma situationer beskrivs utförligt och lättillgängligt.

Kapitlet om akut krisstöd, krisbearbetning och eftervård ger råd och hur drabbad personal bäst bemöts för att hjälpas tillbaka till känslomässig balans och en normal arbetssituation.

Allt material i boken stöds av forskning, lagstiftning, praxis och/eller gedigen erfarenhet. Lennart Gustafsson, säkerhetschef på Sveriges riksdag: ”Det finns ett stort antal konsulter som verkar inom detta område. Hansi på SSK Säkerhetsakademien är helt klart en av de bästa”.

 

Om författaren

Hansi Stafbom är förutom VD för SSK, diplomerad säkerhetschef, prisbelönt instruktör inom självskydd och kontrollteknik och har mer än 20 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete. Han är utbildad inom kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, brottsprevention, personskydd, problemorienterat polisarbete och har mer än 30 års träning inom självskydd och kontrollteknik bakom sig. Han har utvecklat ett system för självskydd och kontrollteknik som har blivit mycket uppskattat och erkänt inom såväl myndigheter och vården som av privatpersoner för att det är enkelt och effektivt.

SSK, Säkerhetsakademien, erbjuder säkerhetsutbildningar inom hot och våld, självförsvar, rånsäkerhet etc. Dessutom genomför man säkerhets- och riskinventeringar, riskanalyser, upprättar handlingsplaner, ger råd och stöd vid säkerhetsarbete, bistår med rådgivning gällande utformning av lokaler m m. SSK driver även ett skyddsboende, Freja, för våldsutsatta kvinnor och barn.

Bokfakta

Titel: Hot- och våldshantering i praktiken

Författare: Hansi Stafbom

Omfång, utförande och format: 132 sidor, fyrfärg, mjukband, 160 x 240 mm

ISBN: 978-91-856-1724-1

Utkommer: November 2014