Böcker‎ > ‎Egen utgivning‎ > ‎

KOBTIVA Kognitiv- och beteendeträning i vardagen

Den här boken presenterar den nya ”behandlingsmetoden” Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, KOBTIVA, en evidensbaserad, prisbelönt* och brottspreventiv metod för personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem. 

Hittills har behandlare kunnat tillägna sig metoden genom att delta i de kurser Hansi Stafbom håller i, men från och med nu är introduktionen tillgänglig för alla med hjälp av boken KOBTIVA, Kognitiv- och beteendeträning i vardagen. Teori varvas med illustrativa exempel ur verkligheten. 

Metoden KOBTIVA har sitt ursprung i KBT, men med den stora skillnaden att det inte handlar om terapi utan träning. De ungdomar som är ”på glid” och har sociala problem är oftast inte sjuka utan har inlärda problem som kriminalitet, bristfällig skolgång, utåtagerande beteende och relationsproblem. 


Denna förändring, från terapi till träning, innebär att man
 arbetar inom en helt annan juridisk ram, att ungdomarna
 slipper sjukdomsstämpeln, att metoden är tillgänglig för andra 
än bara en viss typ av akademiker och slutligen att det går mycket fortare att lära sig metoden.

Träningen sker med fördel i vardagssituationer varför tiden för behandling/träning mångfaldigas jämfört med traditionell terapi som vanligen sker en eller ett par timmar i veckan. KOBTIVA har visat sig vara en mycket effektiv metod. De allra flesta ungdomarna, cirka 80 procent, har fått ett bättre liv efter genomgången träning.

Hansi Stafbom är utbildad inom brottsprevention, kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, droger – tecken och symtom. Hansi är även diplomerad säkerhetschef, instruktör inom taktisk kommunikation och hot- och våldshantering. Åren1999–2014 drev Hansi tre HVB-hem för ungdomar med svåra sociala problem. 


I arbetet med den nya metoden KOBTIVA har Linda Nicolaisen, beteendevetare med mångårig erfarenhet av arbete med främst suicidala ungdomar, medverkat liksom personal som arbetat inom SSK Hoppet och ungdomar som placerats där. 

Även Anders Engquist: fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, pedagog, handledare och författare till bland annat Att växa som vuxen och Normalt, Nervöst, Neurotiskt? har medverkat i skapande av metoden KOBTIVA.

* KOBTIVA vann utmärkelsen Quallity Innovation of the year 2013.


BOKFAKTA

Titel: KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen. En metod för dem som arbetar med ungdomar som har sociala problem.

Författare: Hansi Stafbom

Omfång: 150 sidor

Utförande: Svart/vit illustrerad bok i mjukband

Förlag: Columbus Förlag

ISBN: 9789185617265

Utkom i november 2015.