Böcker‎ > ‎Egen utgivning‎ > ‎

Sorgens olika ansikten

Ny och utökad upplaga

Hösten 2009 kom en ny och utökad upplaga av Sorgens olika ansikten.

Författarens Ann-Kristin Lundmark berättar:

”Två år har gått sedan Sorgens olika ansikten kom ut hösten 2007. Skälet till att den blev skriven var min övertygelse om vikten av att höja kunskapsnivån om sorg och vad som kan hjälpa människor som sörjer så att vi bättre ska kunna ta hand om sörjande i fortsättningen.

Inför utgivningen av den nya upplagan har jag försökt fundera kring om det redan går att se några synbara förändringar. Är det bättre för människor med sorg i Sverige idag än vad det var för två år sedan? Svaret på denna fråga är både ja och nej.

En klar försämring som drabbat många i vårt land är de nya sjukreglerna som riksdagen beslutade om 2008. När det värsta händer är ett behov av ett gott omhändertagande mycket stort och det gäller inte minst från sjukvården, försäkringskassan och arbetsgivare. Numera är det mycket svårt att bli sjukskriven även för den som förlorat barn, en livskamrat eller till och med flera familjemedlemmar. Sorg är ingen sjukdom men skapar tillstånd av funktionshinder i vårt dagliga liv och om sörjande måste trycka ner sin sorg finns stor risk för att de blir sjuka och arbetsoförmögna under lång tid.

Något mycket positivt presenterades däremot samma år då den parlamentariska kommitté som sett över den nuvarande pliktlagen överlämnade sitt förslag. Detta förslag går ut på att när den allmänna värnplikten slopas, bör den ersättas av en krisutbildning för alla ungdomar, män och kvinnor. Utbildningen föreslås vara mellan en till tre månader. Kommittén anser att det finns en handfallenhet inför olyckor och katastrofer och man säger att det behövs kunskaper hos alla för att rätt kunna agera.

Ett annat tecken på att vi börjar förstå vikten av att människor med sorg ska kunna erbjudas snabb och kvalificerat hjälp är att sorgmottagningen FörSorg startat sin verksamhet i Stockholm 2009. Det är ett resurscentrum för barn och vuxna i sorg. Nu är det bara att hoppas att flera följer detta initiativ och att liknande mottagningar inom en snar framtid kommer att finnas i hela landet.
Ann-Kristin Lundmark

I den nya upplagan finns förändringar som jag anser förbättrar bokens innehåll ytterligare. Det är förtydliganden och tillägg i samtliga kapitel. Internets användningsområden för sörjande utökas bland annat med en rasande fart och om detta kan man läsa mera om i sista kapitlet. Jag presenterar även nya böcker och filmer. Sedan november månad 2008 har jag deltagit i en expertpanel i Dagens Nyheters webbupplaga. Tidningens läsare kan ställa frågor till mig som rör olika sorters kriser och sorger. En 
del av dessa frågor finns med i slutet av denna bok under rubriken ”Frågor och svar”.

Under dessa år har jag regelbundet varit ute i landet och föreläst och fått möjlighet att träffa många människor som är intresserade av att bidra till att förbättra för alla som någon gång drabbas av sorg. Dessa möten har gjort mig övertygad om att en förändringsprocess startat och att det finns en önskan hos många i vårt land att lära och förändra vårt samhälle och sitt eget förhållningssätt för att bättre kunna hantera de här viktiga frågorna.”

Ann-Kristin Lundmark


Bokpresentation hösten 2007
ALLA har vi förlorat eller kommer att förlora någon vi älskar. Trots det tycker många att det är svårt att ta upp frågor och prata om det, som har med döden att göra. Sorgens olika ansikten vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med människor som förlorat någon som de tycker mycket om. Boken kan också med fördel läsas av den som är anhörig eller själv har sorg och känner behov av mer kunskaper och vägledning för att komma vidare.

Närmare 100 000 människor dör varje år i Sverige. För en del kommer döden oväntat och hastigt. Det kan handla om trafikolyckor, att någon själv väljer att dö, våldsrelaterad död och naturkatastrofer. För de flesta är dock orsaken sjukdomar, oftast tumörsjukdomar eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Runt varje avliden person finns det många som berörs. Det är inte bara den närmaste familjen utan också vänner, grannar, arbetskamrater och klasskamrater.

Sorgens olika ansikten vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med människor som förlorat någon som de tycker mycket om. Du kan arbeta inom sjukvården, begravningsbranschen, vara polis, vara personal inom skola och förskola, handläggare inom försäkringskassa, försäkringsbolag, personalavdelning etc och aldrig fått möjlighet att i din utbildning fördjupa dig i ämnet sorg.

Sorgens olika ansikten kan också med fördel läsas av Dig som är anhörig eller om du själv har sorg och känner behov av mer kunskaper och vägledning för att komma vidare.

Efter de stora nutida katastroferna som varit i Sverige, Estonia, Göteborgsbranden, flygolyckan i Milano och tsunamikatastrofen, har vi lärt oss en del om vad människor behöver som drabbas av något oväntat och mycket svårt.

När det gäller att ta hand om människor med svår sorg har vi fortfarande mycket kvar att lära. Månaderna efter tsunamikatastrofen intervjuades många experter i radio, tv och tidningar. Flertalet betonade vår förmåga till självläkning. Det är en vacker och hoppfull tanke. Dessvärre är det många gånger mycket svårare än så när man förlorar den eller de man mest älskar.

Vi måste börja förstå vad svår sorg är och vilka konsekvenser den får för många människor. Det är känt att sorg som inte får uttryckas och bearbetas leder till bland annat missbruksproblem, kroppsliga- och psykiska sjukdomar. När det gått så långt blir det mycket tids- och kostnadskrävande för samhället och orsakar dessutom många ett onödigt långvarigt lidande.

Sorg är inte alls psykisk ohälsa utan enbart en fullt normal reaktion. Det är ett naturligt sätt att reagera på när det gör ont att förlora den eller de vi älskar eller tycker mycket om. Om inte sorgen får finnas är det däremot stor risk för att det leder till psykisk ohälsa.

Jag har arbetat som psykolog och psykoterapeut i mer än 25 år. Efter Estonias förlisning fick jag möjlighet att arbeta i en krisgrupp med några erfarna och kunniga psykologer och jag lärde mig mycket och upptäckte att den sortens arbete engagerade mig på djupet. Jag har sedan specialiserat mig ytterligare i kris- och traumakunskap och har i allt större utsträckning träffat människor som drabbats av svåra, smärtsamma förluster.

Den 28 december 2004 fick jag möjlighet att åka med Räddningsverkets första trupp till Thailand. Under tio dagar arbetade vi med svenskar som på olika sätt drabbats av tsunamikatastrofen. Det var människor som förlorat en, ibland flera personer och som dessutom själva varit mycket nära döden.

För mig personligen bidrog mötet med alla dessa människor som drabbades av tsunamin till att min egen familjs historia väcktes till liv. Min mormor födde fyra barn på 1930-talet och endast den äldsta som sedan blev min mamma överlevde. Sedan dog även min morfar i TBC när min mamma var åtta år.

Mormor var då 27 år. Som nybliven änka hade hon förlorat tre av sina fyra barn. Hon fick nog och lämnade även sin förstfödda till släktingar och tog arbete som kokerska hos kolarna uppe i de norrbottniska skogarna.

Jag tyckte aldrig om min mormor och med åren började jag skämmas för henne. Hon var argsint, bitter, orättvis och fördömande och tog dåligt hand om sig själv. Mormor hade en överkonsumtion av alkohol som fortsatte långt upp i åren.

Det smärtar mig idag att jag aldrig förstod att det var alla mormors förluster som gjorde henne till den hon blev. Egentligen var min mormor en begåvad och kreativ person med vacker sångröst och mycket mod. Tänk om hon hade kunnat få hjälp att sörja och bearbeta sina döda barn och sin man.

Under mina år som psykoterapeut har jag insett att det finns otroligt många andra familjer i Sverige som drabbats av svår sorg och som precis som min familj påverkat generationer framöver. Svåra upplevelser och förluster som förblivit ”osmälta” har en tendens att föras vidare på detta sätt från generation till generation.

Påfallande ofta kan jag och patienter som kommer till min mottagning allt eftersom förstå att deras symtom, som gjort att de sökt psykoterapi, har sitt ursprung i svåra förluster som drabbat framför allt deras föräldrar som barn.

Min familj drabbades på 1930-talet. Då visste man i stort sett ingenting om psykologi. Idag har detta förändrats. Vi har mycket kunskaper. Tyvärr når inte dessa kunskaper riktigt ut till alla som behöver dem, och det är att beklaga eftersom kunskaper om sorg och kriser påverkar vårt sätt att vara och gör oss till tryggare människor.

Trygga människor klarar bättre av att drabbas svårt. Det gör visserligen lika ont, men tryggheten hjälper oss att inte totalt tappa fotfästet, och att hitta konstruktiva utvägar ur det svåra som skett.

I mitt arbete med människor som drabbats av svåra förluster har jag insett att många som möter dessa människor aldrig har fått möjlighet att lära sig grundläggande kunskaper som kan hjälpa både den drabbade och den som ska hjälpa till.

Boken är tänkt att fungera som en praktisk och användbar handbok som lätt ska kunna läsas om och om igen.
Kapitel 1 behandlar sorgens olika ansikten och reder ut begreppen ”normal sorg” och ”svårare sorg”.
Kapitel 2 beskriver ingående sorgens natur och förlopp och går in på hur sorg både kan vara mycket individuell och samtidigt likna andras i sitt uttryck. Sorg kan även uttryckas annorlunda ur ett maskulint och feminimt perspektiv.
Kapitel 3 betonar vikten av en gott bemötande och ger många användbara praktiska råd.
Kapitel 4 ger hjälp att för att förstå om man sörjt, om riskgrupper och vad som kan hända om sorgen inte fått finnas och uttryckas.
Kapitel 5 handlar om barn och sorg, sorgen under olika utvecklingsperioder, vanliga reaktioner och hur man kan hjälpa barn i sorg.
Kapitel 6 innehåller praktiska råd om vad som kan hjälpa vare sig man väljer själv att hantera sin sorg eller om man söker professionell hjälp individuellt eller i grupp.
Kapitel 7 tar upp vikten av ritualer och av att man planerar vad som ska hända efter döden.

För att du som läsare enklare ska kunna ta till dig all information finns citat från skönlitteratur och biografier, film, tv- och radioprogram samt dags- och veckotidningar. En tanke med detta är bland annat att den som år intresserad sedan ska kunna läsa dessa böcker eller se filmerna i sin helhet. Min erfarenhet är att människor i sorg gärna tar del av andras upplevelser och erfarenheter och att det alltid är bra att få tips för att kunna gå vidare. Även citat från andra människor med viktiga erfarenheter finns med här i boken. Dessa citat är dock anonyma eller försetts med annan identitet.

Många människor tror felaktigt att det är omöjligt att känslomässigt överleva mycket svåra förluster. Det är inte sant. Om vi låter sorgen få finnas och ta den tid den behöver kan även dessa ”sår” läka.

I massmedia fokuseras på de stora katastrofala händelser som drabbar många människor. Jag vill avslutningsvis framhålla att varje enskild människa som drabbas av sorg är naturligtvis lika viktig och målet är att ALLA en dag ska kunna erbjudas ett kvalificerat och gott omhändertagande om man så önskar.

Ann-Kristin Lundmark

Formgivning och illustrationer Ann Nyström.

Lena Nilsson, journalist på tidningen LEVA skrev så här om förra upplagan:
Det här är en viktig bok för oss alla. För den närmast sörjande, för arbetskamraten, grannen och för yrkesfolk som arbetar i sorg och kris. Här berättas om sorgens uttryck via erfarenhet och väl valda citat från litteratur och film… Här ges handfasta råd till den drabbade och omgivningen, med stor försiktighet eftersom den personliga sorgen aldrig kan bli allmängiltig eller generell, men de flesta kommer att känna igen sig.

Ovanstående bok finns där böcker säljs, se Köpa böcker
För mer information: rolf.ellnebrand@columbusforlag.se.

För återförsäljare: 
Kundmottagning, lager och distribution via Förlagssystem, ordertelefon 08-6579500, fax 08-6571995, epost order@forlagssystem.se.

BOKFAKTA
Titel: Sorgens olika ansikten
Författare: Ann-Kristin Lundmark
ISBN: 978-91-856-1712-8