Böcker‎ > ‎Utgivning hos andra‎ > ‎

Barnets psykologi – Om att förstå barn och vara vuxen

Barnets psykologi
Författaren Andrej Kurpatov menar att barnet i psykiskt avseende är annorlunda funtat än den vuxne. Barnets värld består av andra delar, och därför befinner vi och barnet oss i ett samverkansrum där allt är mycket godtyckligt och, milt uttryckt, långt ifrån enkelt.

När vi tänker använder vi oss själva som mall och föredöme. För att förstå vårt barn måste vi, hur svårt det än kan vara, försöka övervinna oss själva och försöka förstå, sätta oss in i, tänka oss själva i barnets ställe.

Med denna utgångspunkt ägnar författaren större delen av boken åt denna konst att ”sätta sig in i” barnets situation. Han säger: ”Inte råd eller rekommendationer, utan en redogörelse för innebörden i det som sker, det är enligt min uppfattning det viktigaste och mest välgörande verktyget i allt som rör vår psykologi. Vi är alla unika, och det går inte att behandla oss med ett enda råd för alla, men om vi känner till de universella mekanismer som finns i psyket som helhet, så kan vi själva hitta nyckeln vi behöver för att nå vårt barn”.

I boken får vi en inblick i barnets utveckling från de första månaderna till tonåren. Författaren tar upp de olika etapperna i barns utveckling och sätt att tänka, inslag som den berömda treårskrisen och den klassiska föräldrarepliken: Det är meningslöst att försöka prata med honom.

Stort utrymme ägnas åt känslornas språk. Barnets känslor utvecklas inte med en gång utan genomgår även de att antal etapper under barnets vidare utveckling.

Boken ger praktisk vägledning för att ta tillvara positiva känslor och hur att i levande livet åstadkomma ett gott samspel med barnen genom tydlighet, konsekvens och ordning. Författaren tar även upp hur positiv förstärkning kan stödja ett visst beteende liksom hur negativ förstärkning kan genomföras när vi vägrar medverka i ett ”dåligt” beteende.

För att skapa auktoritet i barns ögon lyfter författaren fram tre faktorer:
  • Barnet måste veta och känna att ni älskar det.
  • Man måste vara ärlig mot barnet.
  • Man måste vara en ’vinnare’.
Om det senare skriver författaren: ”I själva verket krävs det inget övernaturligt av oss för det. För barnet är ju föräldrarna från allra första början de starkaste, smartaste, vackraste och mest fantastiska av alla människor. Det viktiga är att inte förlora den framtoningen i takt med att åren går: det vill säga att inte ge upp inför svårigheter, ha en aktiv ståndpunkt i livet, och visa prov på en positiv inställning inför framtiden”.

Författaren Andrej Kurpatov är psykiatriker och psykoterapeut och mycket populär med egen TV-show. Hans böcker har sålt i mer än 2,5 miljoner exemplar. Han bor och verkar i Moskva och St. Petersburg och är gift och har en dotter.

BOKFAKTA
Titel: Barnets psykologi – Om att förstå barn och vara vuxen
Författare: Andrej Kurpatov
Översättare: Bengt Eriksson
Omfång: 240 sidor
Förlag: Labyrint
ISBN: 978-91-85901-03-6