Böcker‎ > ‎Utgivning hos andra‎ > ‎

LQ – Ledarskapets intelligens

av Marika Ronthy. Har nyligen utkommit på Liber förlag.
Det behövs en ny teori om ledarskap som grundar sig på en omvärdering av vad som skapar den goda ledaren och vilka syften en god ledare ska tjäna. Den nya teorin är LQ – ledarskapets intelligens. LQ består av en kombination av människans tre intelligenser – IQ (den logiska), EQ (den emotionella) och SQ (den själsliga)

Framtidens arbetsplatser utformas av chefer med hög LQ som tillsammans med medarbetare i dialog skapar motivation, delaktighet och socialt ansvar. Morgondagens ledarskap handlar om relationskompetens och om delat ansvar. För att klara morgondagens ledarskap krävs en ledarskapsintelligens som består av de kompetenser som finns inom människans tre intelligenser:
  • IQ -den logiska, abstrakta och analytiska tankeförmågan svarar på frågan ”vad?”. IQ är den intelligens vi vanligen bedöms utifrån, den som de flesta har tränat upp.
  • EQ – den emotionella intelligensen – svarar på frågan ”hur?”. Den beskriver vår förmåga att bygga sociala kontakter. EQ består av empatisk förmåga, hög grad av motivation, självkontroll och social förmåga.
  • SQ – själens, vishetens eller den andliga intelligensen – svarar på frågan ”varför?”. SQ är den intelligens som står för värde- och meningsskapande. Den handlar om hur människan förhåller sig till själva livet.
Boken visar hur ledare kan integrera och balansera sina tre intelligenser och utveckla sin ledarintelligens. Hur man kan bryta sina egna tankar, utmana sin komfortgräns och tänka i nya banor. Därmed kan man leva ett mer meningsfullt liv och bidra till bättre resultat för företaget.

BOKFAKTA
Omslag: Pia Arrevik. 
Illustrerad. 112 sid. 
Utkom 2006 ISBN 91-47-07797-2.
För mer information, se www.liber.se/affarsbocker.