Samarbetspartners A till Ö

Anna Edshage och Anna Söderlund
Anna Edshage och Anna Söderlund är författare till boken Jobbet är ditt – Vägen till en lyckad anställningsintervju, utgiven på Columbus Förlag.

Anna och Anna kan även anlitas för olika typer av utbildningsaktiviteter. De kan t ex hålla inspirationsföreläsningar och interaktiva träningar om

• hur du presterar ditt bästa vid anställningsintervjun,

• hur du genomför en lyckad rekrytering,

• hur du kan arbeta med feedback för att uppnå önskat resultat,

• hur du stärker ditt personliga varumärke,

• hur du blir en framgångsrik säljare.

Föreläsningen/utbildningen kan skräddarsys utefter din organisations önskemål och förutsättningar.

Här är några kommentarer från deltagare som gått på föreläsningar med Anna och Anna:

”Jag blev inspirerad och stärkt i min roll!”

 ”Fick Anna & Annas bok som var ett jätteplus för mer verktyg, tips och inspiration.”

”Bra med exempel och anekdoter från verkligheten som gjorde att det blev levande och enkelt att relatera till. Utbildningen var både underhållande såväl som tankeväckande.”

”Engagemanget och erfarenheten hos Anna & Anna imponerade på mig. Två härliga personligheter som förmedlande sina erfarenheter på ett proffsigt sätt.”

”Konkreta tips och enkelheten i framförandet. Bra tempo!”

”Anna var ju en imponerande och helt underbar kvinna som verkligen skalade av allt krafs, och kom med raka enkla och handfasta tips. Anna & Annas bok längtar jag efter att läsa.”

”Jag har varit på intervjuer förr utan resultat. Jag skaffade er bok, och hann läsa den innan jag var på nästa intervju. Så fick jag jobb!”

Kontakta Anna och Anna för diskussion om upplägg, telefon 0705605577 eller via info@annaoanna.com


Ann-Kristin Lundmark

Ann-Kristin Lundmark är leg psykolog och leg terapeut samt författare till boken Sorgens olika ansikten. Hon medverkar även i Trösteboken.


Ann-Kristin Lundmark håller föreläsningar om kris och svår sorg i anslutning till boken Sorgens olika ansikten.


För mer information och kontakt med Ann-Kristin Lundmark se hennes hemsida www.annkristinlundmark.se.


Dinlampa.com och Åsa Johansson

Åsa Johansson i Kungälv driver ehandelsföretaget Dinlampa.com där hon erbjuder material och hela kit för att skapa egna lampor.Åsa medverkar i boken Remake Ikea – Idéer och inspiration för en egen stil med flera lösningar som utgår från lampan Knappa som säljs av Ikea.

Förutom löst material erbjuder Åsa på Dinlampa.com, färdiga kit. Kontakta gärna Åsa via info@dinlampa.com.Eva Eternell Hagen

Eva Eternell Hagen är författare till hästböcker och utbildare via sitt företag Eva Eternell KB.

Hon har i samverkan med Columbus förlag utkommit med böckerna Ridövningar (Prisma/Norstedts) och Hästens skötsel och Working Equitation (Ica bokförlag).
Eva håller kurser i hästkunskap och friskvård för hästar.

Kontakta Eva via 070-7645817 eller mejl eva.eternell@gmail.com. Se även www.eternell.se.

Hansi Stafbom och Säkerhetsakademien

Hansi Stafbom är VD för Säkerhetsakademien, SSK, och författare till boken Hot- och våldshantering i praktiken.

SSK erbjuder säkerhetsutbildningar inom hot och våld, självförsvar, rånsäkerhet etc. Dessutom genomför man säkerhets- och riskinventeringar, riskanalyser, upprättar handlingsplaner, ger råd och stöd vid säkerhetsarbete, bistår med rådgivning gällande utformning av lokaler m m. SSK driver även ett skyddsboende, Freja, för våldsutsatta kvinnor och barn.

Hansi Stafbom är förutom VD för SSK, diplomerad säkerhetschef, prisbelönt instruktör inom självskydd och kontrollteknik och har mer än 20 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete. Han är utbildad inom kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, brottsprevention, personskydd, problemorienterat polisarbete och har mer än 30 års träning inom självskydd och kontrollteknik bakom sig. Han har utvecklat ett system för självskydd och kontrollteknik som har blivit mycket uppskattat och erkänt inom såväl myndigheter och vården som av privatpersoner för att det är enkelt och effektivt.

Samarbetet med Hansi Stafbom och Säkerhetsakademien går ut på att samverka om utgivning och försäljning av böcker och kursmaterial.
Ingarö hembygdsförening

Ingarö hembygdsförening, är en aktiv organisation med många aktiviteter; bokutgivning, konstutställningar, föreläsningar, båtutflykter och mycket annat. Föreningen driver också eget museum i en nedlagd skola, Pilhamns skola, vackert beägen vid Kolström, Ingarö.

År 2013 blev man årets hembygdsförening.

Under 2015 utkommer en ny Ingaröbok, Sällsamheter på Ingarö (arbetsnamn) i samarbete mellan Columbus och Ingarö hembygdsförening.


Magelungen Utveckling AB

Magelungen är ett personalägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Bland annat har Magelungen utarbetat ett ”Hemmasittarprogram” som hjälpt många elever tillbaka till skolan. I den nya boken delar de med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Ur förordet av Ingvar Nilsson, nationalekonom

Varje år lämnar cirka 110.000 svenska gymnasielever skolan för att ingå i ett vuxenliv där en viktig del är arbetslivet. Ungefär en fjärdedel av dem gör detta utan att ha lyckats få fullständiga gymnasiebetyg. Cirka hälften av dem klarar upp det här i efterhand. Den andra halvan eller cirka 13.000 unga varje år gör inte det och hamnar i ett mer eller mindre livslångt utanförskap.

Att först misslyckas i skolan och därefter också misslyckas med att ta sig in arbetslivet är för de allra flesta något som berör och känns långt in i märgen. Att inte ha ett arbete är för många lika med den smärtsamma upplevelsen av att vara ingen, ingen att räkna med. ”och vad jobbar du med”- frågans förbannelse.

Detta leder inte enbart till stora mänskliga konsekvenser i form av utanförskap, dålig självkänsla, dålig livskvalitet, dålig hälsa m.m. Det leder också till betydande samhällskostnader. Den samlade långsiktiga samhällskostnaden för detta uppgår till mer än 200 miljarder kronor – för en enda årskull. Är detta mycket och är det är stort problem? Låt oss jämföra med något annat betydelsefullt och långsiktigt fenomen, den samlade kostnaden för att bygga höghastighetståg Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö – notan för detta beräknas till cirka 140 miljarder kronor. Mindre än kostnaden för en årskulls framtida utanförskap. Att vi tappar så många unga först under skoltiden och sedan i övergången till vuxenlivet och arbetslivet är förmodligen vårt samhälles största enskilda ekonomiska utmaning. För att inte tala om de sociala och mänskliga konsekvenserna av ett segregerat samhälle.

Resan mot utanförskap i skolan börjar för många tidigt, kanske redan under förskoleperioden, definitivt under lågstadietiden. Oroliga barn, spring i benen-barn, nedstämda barn. De reagerar på olika vis. Ibland stör de klassen och blir utvisade. Ibland tystnar de. En del blir korridorvandrare och andra systematiserar sin frånvaro i form av skolk. En liten grupp blir hemmasittare. En grupp som därmed per definition inte får goda förutsättningar att få ett fungerande vuxenliv. En grupp som far väldigt illa. Därför är det oerhört viktigt att hitta fungerande metoder för att få tillbaka hemmasittarna till skolan.

I en kommande bok som ges ut av Columbus presenteras en metod som fungerar.


Om författarna

Ia Sundberg Lax, Peter Friberg och Robert Palmér arbetar alla på Magelungen med att på olika sätt hjälpa skolfrånvarande barn och ungdomar, s.k. hemmasittare tillbaka till en fungerande skolgång. Ia, Peter och Robert har tillsammans med andra kollegor tagit fram Magelungens manualbaserade behandlingsprogram för hemmasittare (HSP).

Peter Friberg är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och utbildningsansvarig på Magelungen. Vid sidan av det kliniska arbetet utbildar och handleder han personal inom skola och socialtjänst. Han har tidigare arbetat med ungdomar med antisocial problematik samt med att handleda familjehem. Peter är främst intresserad av att hjälpa verksamheter att införa väl fungerande metoder för att möta och hjälpa barn och ungdomar i behov av samhällets vård.

Ia Sundberg Lax arbetar som chef på Magelungens enhet för behandling av hemmasittare. Ia är utbildad inom kognitiv beteendeterapi och har innan dess arbetat på HVB-hem och med behandling av ungdomar med antisocial problematik.

Robert Palmér arbetar på Magelungens enhet för behandling av hemmasittare och är utbildad inom kognitiv beteendeterapi Robert har tidigare arbetat på BUP bland annat med gruppbehandling av barn och ungdomar med ångestproblematik. På Magelungen har Robert utöver behandling av hemmasittare även arbetat med att behandla ungdomar med antisocial problematik.

Martin Karlberg är universitetslektor vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Han är främst intresserad av ledarskap i klassrummet, specialpedagogik, inkluderingsfrågor, beteendeanalys i klassrummet, skolk, mobbning och metodfrågor, främst kvantitativ metod. Martin Karlberg disputerade i januari 2011 på avhandlingen Skol-Komet: tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrum.


Solentro – för att göra en egen bok

Solentro är en samarbetspartner som erbjuder en möjlighet för var och en att skapa sin egen bok; en minnesbok över någon nära anhörig, en fotobok från det egna bröllopet eller någon annan unik egen bok.

Solentro drivs av bröderna Hampus och Tobias Schildfat i Malmö. Solentro samarbetar med Elanders, Sveriges enda klimatneutrala tryckeri. Alla böcker som beställs via Solentro är miljömärkta med Svanen.

Solentro erbjuder flera boktyper, till exempel hårda och mjuka pärmar och modern formgivning. Dessutom tillhandahåller man ett kostnadsfritt bildotek med en mängd stämningsfulla bilder. Du kan få böcker från 99 kr beroende på boktyp och antal sidor. Gör man fler än 1 ex blir priset kraftigt reducerat.