Utbildningar

Med utgångspunkt från en lång erfarenhet av bokbranschen och utgivning av
fackböcker inom många olika områden medverkar Columbus förlag/Rolf Ellnebrand i olika utbildningar.

Kurs Förlagsvetenskap vid Stockholms universitet
Rolf Ellnebrand medverkar sedan 2006 vid Stockholms universitets kurs i Förlagsvetenskap.

Föreläsningen för de cirka 30 kursdeltagarna handlar framför allt om fyra frågor kring fackböcker för vuxna:
  1. Varifrån kommer bokidéerna?
  2. Vilka bokidéer förverkligas?
  3. Hur kalkylerar man ett bokpojekt?
  4. Vem tjänar på böcker?

Kurs Briljanta bokidéer för blivande fackboksförfattare
genomfördes hösten 2006.. Kursen innehöll moment som
  • Hur arbetar förlag? Skillnader mellan förlag
  • Hur presenterar man en bokidé för ett förlag?
  • Hur är det med ersättning?
Dessutom ingick förlagens roll och arbetsprocessen från idé till färdig bok, ekonomi, tidplaner m m.

Nya kurser arrangeras efter önskemål.