Samarbeten

Vi gillar att samarbeta

Samarbetskontakter stärker populär och angelägen utgivning. 

Åke Rådberg

En kvartett i lyxigt utförande med essäsamlingar som rör sig inom ett vitt humanistiskt fält. Författaren Åke Rådberg tar själv hand om hela upplagan.

Småskrifter om lokalhistoria är ett bra sätt att sprida kunskap och vandringslust. Utgiven i samarbete med Gustavsbergs Vänner 2020.

I samarbete med Magelungen AB fortsätter vi utveckla boken Hemmasittare och vägen tillbaka.

Tillsammans med Säkerhetsakademien ger vi ut böcker för att minska hot- och våld i skolor och på andra platser i vårt samhälle.