Böcker

Gustavsberg 1640-1940

Från tegelbruk till industrisamhälle

Hur kom det sig att en boplats växte fram under järnåldern just här? Varför slog de högadliga familjerna Oxenstierna och De la Gardie sig ned på en ö i Stockholms skärgård?  Vägen till ett modernt industrisamhälle är en fascinerande berättelse om människor, maskiner och marknadskrafter.


SLUT PÅ FÖRLAGET. GES INTE UT IGEN.


En uppföljare till succén Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige. Vänder sig till läsare som passerat nybörjarstadiet i Flax. Används inom folkbildningen och som bredvidläsning på SFI.

NÅGRA FÅ EX KVAR. BESTÄLL FRÅN FÖRLAGET.

För både studenter på förskollärar- och lärarprogrammen (F-6) samt verksamma pedagoger. Ger nödvändiga ämneskunskaper, och samtidigt visar hur man kan arbeta med grammatik på ett kreativt och inspirerande sätt.


Hur kom det sig att en ganska nedsliten bruksort kunde förvandlas till ett supermodert samhälle? Dessutom med produkter som spreds över stora delar av världen. Om detta handlar denna rikt illustrerade bok, men modern historia utan rötter är inte möjlig. Självklart finns även ortens äldre historia med, berättad ur ett perspektiv som ger mersmak och vandringslust.

Detta är en klassiker, även kallad Idrottsskadebibeln. Välkänd av alla som på ett eller annat sätt möter idrottsskador. Boken spänner över det senaste inom prevention, behandlingen och rehabilitering. 

Hemmasittande elever och vägen tillbaka ger både en teoretisk, forskningsbaserad grund och är en praktisk handbok.

Författaren, expert på säkerhetsfrågor på olika slags arbetsplatser, ger metodiskt verktyg för att få ordning på skolans ibland ganska kaotiska situationer med hög stressnivå.

Den här boken är skrivn för personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem. 

Hot- och våldshantering i praktiken vänder sig till alla som riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats.

För första gången berättas i ett samlat verk om minkriget i Östersjön. Aldrig tidigare har detta minkrig, en synnerligen dold och hemlig verksamhet, redovisats på ett så omfattande och djuplodande sätt.

Närmare 100 000 människor dör varje år i Sverige. För en del kommer döden oväntat och hastigt. Det kan handla om olyckor, sjukdom, att någon själv väljer att dö, våldsrelaterad död och naturkatastrofer.

Här handlar det om att anpassa föremål från Ikea till ditt hem, att gå från standard till något specifikt. Ta del av idéerna, steg för steg-beskrivningar och vilka tillbehör som behövs. De flesta projekten klarar alla av, vissa tar lite längre tid.

Tidigare utgivning, nu slutsåld