Hot- och våldshantering i praktiken

Bokfakta

Titel: Hot- och våldshantering i praktiken

Författare: Hansi Stafbom

Illustrerad

ISBN: 978-91-85617-33-3

Antal sidor: 173 s

Utförande: Mjukband

Utgivningsår: 2017


Beställ boken hos www.ssk.se

Risken att utsättas för hot och våld är hög inom flera yrkesgrupper.  Speciellt hög är risken inom polisen, vården (främst inom psykiatrin, akutvården och omsorgen), olika myndigheter (socialtjänsten, migrationsverket, försäkringskassan etc), handeln och inom skolan.  

Hot- och våldshantering i praktiken vänder sig till alla som riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats.  Författare är Hansi Stafbom, VD för Säkerhetsakademien, SSK.

I boken ges många konkreta råd och tips som kan användas i det dagliga säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Steg för steg redogör författaren för hur man bäst förebygger, hanterar och efterarbetar situationer med hot och våld. Åtgärder för hur arbetsplatsens säkerhet bäst utformas och hur personalen kan, bör och ska förbereda sig inför eventuellt hotfulla och våldsamma situationer beskrivs utförligt och lättillgängligt.

Kapitlet om akut krisstöd, krisbearbetning och eftervård ger råd om hur drabbad personal bäst bemöts för att hjälpas tillbaka till känslomässig balans och en normal arbetssituation.

Allt material i boken stöds av forskning, lagstiftning, praxis och/eller gedigen erfarenhet. Lennart Gustafsson, säkerhetschef på Sveriges riksdag: ”Det finns ett stort antal konsulter som verkar inom detta område. Hansi på SSK Säkerhetsakademien är helt klart en av de bästa”

Om författaren

Hansi Stafbom är förutom VD för SSK, diplomerad säkerhetschef, prisbelönt instruktör inom självskydd och kontrollteknik och har ca 30 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete. Han är utbildad inom kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, brottsprevention, personskydd, problemorienterat polisarbete och har mer än 30 års träning inom självskydd och kontrollteknik bakom sig. Han har utvecklat ett system för självskydd och kontrollteknik som har blivit mycket uppskattat och erkänt inom såväl myndigheter och vården som av privatpersoner för att det är enkelt och effektivt.