Hemmasittare och vägen tillbaka. Insatser vid långvarig skolfrånvaro

Bokfakta

Titel: Hemmasittare och vägen tillbaka. Insatser vid långvarig skolfrånvaro

Författare: Peter Friberg, Ia Sundberg Lax, Robert Palmér och Martin Karlberg

ISBN 978-91-85617-25-8

Antal sidor: 200 s

Utförande: Mjukband

Utgivningsår: 2015


Beställs via nätbokhandeln.

Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Skolfrånvaro övergår ofta i arbetslöshet och utanförskap om inget görs. Det finns många goda skäl till att sätta in resurser tidigt för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.

Boken Hemmasittare och vägen tillbaka beskriver ett arbetssätt som har hjälpt många elever tillbaka till skolan. Bakom metoden står Magelungen Utveckling AB som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Nu delar de med sig av sina erfarenheter till bland andra skolans elevhälsoteam, skolledare, BUP och engagerade föräldrar.

Hemmasittare och vägen tillbaka tar bland annat upp

  • Hur kunde det bli så här och vad innebär det för elevens framtid?

  • Vad kostar det att inte göra något?

  • Inlärningsteori och beteendeanalys

  • Att få kunskap om problematiken

  • Att uppmuntra och förändra beteenden

  • Om konsten att skapa allianser med elever, föräldrar, skolpersonal

  • Samverkan och samordning en grundbult

  • Kartläggning och att analysera information

  • Förändringen steg för steg

  • Vidmakthållande, lika viktigt som alla föregående steg

Författarna ger många praktiska tips, verkliga exempel och även formulär som behövs för insatserna. Hemmasittare och vägen tillbaka ger både en teoretisk, forskningsbaserad grund och är en praktisk handbok.

Om författarna

Peter Friberg är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och utbildningsansvarig på Magelungen. Vid sidan av det kliniska arbetet utbildar och handleder han personal inom skola och socialtjänst. Han har tidigare arbetat med ungdomar med antisocial problematik samt med att handleda familjehem.

Ia Sundberg Lax är chef på Magelungens enhet för behandling av hemmasittare. Ia är utbildad inom kognitiv beteendeterapi och har innan dess arbetat på HVB-hem och med behandling av ungdomar med antisocial problematik. Handleder och utbildar personal inom skola och socialtjänst.

Robert Palmér är utbildad inom kognitiv beteendeterapi och har mångårig erfarenhet av arbete med barn- och unga med skolfrånvaroproblematik. Han är en av upphovsmännen bakom Hemmasittarprogrammet vilket han även var metodgarant och programansvarig för under sin tid på Magelungen Utveckling AB. Idag arbetar Robert som seniorrådgivare på Statped, den specialpedagogiska skolmyndigheten i Norge. Innan Magelungen arbetade han 15 år på BUP.

Martin Karlberg, lektor i pedagogik vid Uppsala universitet, ger en redogörelse för ny forskning på området skolfrånvaro.