Hemmasittande elever och vägen tillbaka

Bokfakta

Titel: Hemmasittare och vägen tillbaka. Insatser vid långvarig skolfrånvaro

Författare: Peter Friberg, Ia Sundberg Lax, Robert Palmér och Martin Karlberg

ISBN 978-91-85617-25-8

Antal sidor: 200 s

Utförande: Mjukband

Utgivningsår: 2015


Beställs via nätbokhandeln.

Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen.

Denna bok beskriver ett arbetssätt som har hjälpt många elever tillbaka till skolan. Bakom metoden står Magelungen Utveckling som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Författarna delar generöst med sig av sina erfarenheter. Bokens målgrupper är främst personal inom skola, socialtjänst, BUP samt föräldrar och anhöriga.


Ur bokens innehåll:

  • Orsaker till skolfrånvaro

  • Inlärningsteori och beteendeanalys – en grund att stå på

  • Att uppmuntra och förändra beteenden

  • Konsten att skapa allians med elever, föräldrar, skolpersonal

  • Samverkan och samordning – en grundbult

  • Kartläggning och att analysera information

  • Förändringen och vägen tillbaka steg för steg

  • Vidmakthållande – hur får man förändringen att vara över tid?

  • Att arbeta online med skolfrånvarande unga. Tio års erfarenhet – ett värdefullt redskap.


Läsaren får kunskap, många praktiska tips och via intervjuer möjlighet att ta del av ungas, deras familjers och yrkesverksammas verklighet. Hemmasittande elever och vägen tillbaka ger både en forskningsbaserad grund och är en praktisk handbok.


Varför ny titel?

Begreppet hemmasittare i den första upplagan tenderar att klistra på något negativt på de elever som råkat i problematisk skolfrånvaro. Därför ändras titeln och fokus när hemmasittare byts ut till hemmasittande elever.


Om författarna

Peter Friberg, Ia Sundberg Lax, Robert Palmér och Marit Sahlström arbetar eller har arbetat på Magelungen. Tillsammans med andra kollegor har de utvecklat ett manualbaserat behandlingsprogram för hemmasittande elever som ligger till grund för ett antal verksamheter i landet. Sara Linderdahl, doktorand i pedagogik vid Uppsala universitet, ger en redogörelse för ny forskning på området skolfrånvaro.


Ia Sundberg Lax

Peter Friberg

Marit Sahlström

Robert Palmér

Sara Linderdahl