Kreativ grammatikundervisning

Bokfakta

Titel: Kreativ grammatikundervisning. Från förskoleklass till åk 6

Författare: Jessica Eriksson, Camilla Grönvall Fransson, Anne-Lie K Johansson

Illustrationer: Sebastian Johansson, Anne-Lie Johansson, Stefan Holm

ISBN: 978-91-85617-34-0

Antal sidor: 248 s

Utförande: Mjukband

Utgivningsår: 2017


Beställs via nätbokhandeln.

”Den enda boken jag behöll efter utbildningen.”
”För första gången tycker jag grammatik är roligt.”
”Inspirerande”
Lärarstudenter om första upplaga

I denna andra upplaga av boken finns framför allt tre utmärkande drag:

  1. Stark koppling till undervisning med många autentiska exempel och metodtips.

  2. Författarna visar på stor kreativitet när det gäller att hjälpa läsaren att knäcka den grammatiska koden; att först bygga upp kunskapen och sedan förstå hur allt hänger ihop.

  3. Boken har ett flerspråkighetsperspektiv. I dagens klassrum talas inte bara svenska. Många lärare efterlyser kompetenshöjning inom svenska som andraspråk.

Huvudsyftet med Kreativ grammatikundervisning är att både ge studenter på förskollärar- och lärarprogrammen (F-6) samt verksamma pedagoger nödvändiga ämneskunskaper, och samtidigt visa hur man kan arbeta med grammatik på ett kreativt och inspirerande sätt – alltså grammatikdidaktik när den är som bäst.

Författarpresentation

Jessica Eriksson är gymnasielärare och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. Annelie K Johansson är grundskollärare för årskurs 1–7 med fil.kand. i svenska språket, verksam som universitetsadjunkt och lärarutbildare med fokus på läs- och skrivinlärning samt den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Camilla Grönvall Fransson är gymnasielärare, universitetsadjunkt och doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Alla tre tjänstgör vid Karlstads universitet.


Från vänster Camilla Grönvall Fransson, Anne-Lie K Johansson och Jessica Eriksson.