Columbus Förlag

Nyutgivning av Flax

Kriget i Ukraina gör att Flax ges ut på nytt. Behov av en grundläggande bok i svenska för nyanlända flyktingar är åter igen stort. Flax kan användas av dem som kan engelska.

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige ger grunderna i svenska, samhällsliv och kultur. Boken vänder sig framför allt till dem som inte har påbörjat SFI, men den kan även användas i andra sammanhang, t ex i studiecirklar och på språkcaféer.

Om elever som inte kan gå tll skolan

Ny upplaga! Mycket har hänt. Sju års intensivt utvecklingsarbete har gett resultat.

  • Hur ser skolfrånvaron ut i Sverige och utomlands? Ny forskningsöversikt ger svar.

  • ”Hemmasittare” i den första upplagan byts ut till hemmasittande elever. Läs varför i Hemmasittande elever och vägen tillbaka.

  • Genom föräldrars engagemang lyfts i denna upplaga fram att omvärlden bättre måste anpassas till hemmasittande elevers behov för att deras återgång till skolnärvaro ska bli hållbar.

  • Hur kan man arbeta online med skolfrånvarande unga? Tio års erfarenhet kan nu presenteras.

  • Elever, föräldrar, socialtjänsten och skolpersonal kommer till tals i autentiska intervjuer och chattar.

  • Mer information hittar du på sidan om boken Hemmasittande elever och vägen tillbaka.


Med sikte på den amerikanska marknaden

Skador inom idrotten ska nyöversättas till engelska . Senast översattes den till kinesiska, men nu ska boken ges ut i USA och därför har innehållet anpassats. Mindre om längdåkning och mer om skador inom sporter som baseball och amerikansk fotboll. Läsarna får också en nyhet inom det heta forskningsområdet skadeläkning som fokuserar på att få idrottaren att komma tillbaka så snart som möjligt utan att orsaka nya skador.

Allmän information hittar du på Skador inom idrotten och under 2022 på Taylor & Francis.

Strålande recensioner av "Gustavsbergsboken"

Har … haft lyxen att läsa denna pärla från pärm till pärm, stannat upp vid någon detalj, bläddrat tillbaka och läst igen. Vilken insats ni gjort, Rolf Ellnebrand, Marianne Landqvist, Anne-Lie Pettersson, Jan Landqvist m fl för att nästa generation ska kunna förstå och bejaka det som varit och det som kan bli i Gustavsberg och Värmdö. För er som inte hunnit läsa denna bok, läs!

Julia Ekedahl-Lotoft, Facebook 9 augusti 2020.

På ett föredömligt sätt redovisas byggnaders, gators och skulpturers historia, om livet i stort och smått, om alla de kända personer som gav Gustavsberg världsrykte. {Författarna berättar medryckande om den enorma expansion som KF stod för: fabriken för sanitetsporslin, de vackra vardagsföremålen (Berså, Blå Blom, Ribb), de tuffa faluröda funkisvillorna. Gustavsberg hamn blev ett samhälle i tiden. (...)

De avsnitt som bäst etsar sig fast är berättelserna från f.d. anställda i fabrikerna, som t.ex. Anne-Lie Petterssons intensiva skildring av livet i Hushållsporslinsfabriken: ´Fjorton minuter över sju stämplar jag in, den torra värmen omger mig, ljusrörsbelysningen i taket ger ett kallt sken. Ett tunt dammlager ligger på golv och bänkar trots att golvet spolas varje dag´.

Så skriver Per Göthlin i en omfattande recension av Gustavsberg som försvann – och kom igen i Skärgården nr 102 okt 2020.

Aktuella webbutbildningar

Två av våra böcker har utvecklats och blivit webbutbildningar. Ämnena är tyvärr aktuella för många.


Boksstöd av Jan Landqvist i svartlackad stålplåt

Nu vandrar vi igen!

Är du intresserad av att följa med på någon av våra populära guidade turer i kvarteren där gammalt möter nytt i Gustavsberg gamla fabriksområde? Turerna bygger på delar av innehållet i Gustavsbergsboken. Mer informatiion här; Gustavsberg som försvann – och kom igen.